64-41-L/51 PODNIKÁNÍ


Pro vyučené.

Žáci denního nástavbového studia Podnikání jsou připravováni na zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti svého již ukončeného oboru. Dovednosti žáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-ekonomické, účetní, jazykové, společenskovědní, estetické, matematické, informačních a komunikačních technologií a navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech. Absolventi získají kompetence potřebné pro založení a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti v oblasti marketingu a elektronické komunikace pro uplatnění se v sektoru soukromém i státním.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která posune absolventy na vyšší společenskou úroveň a rozšíří jejich možnosti uplatnění v dalším životě.


Učební plán denního dvouletého studia - Podnikání

Dotace týdenních vyučovacích hodin 1. ročník2. ročníkCELKEM
CJLČeský jazyk a literatura459
CZJCizí jazyk448
DEJDějepis202
IKTInformační a komunikační technologie224
MATMatematika437
TEVTělesná výchova224
ZSVZáklady společenských věd022
SEMMaturitní seminář022
EKPEkonomika podniku336
MARMarketing022
MNGManagement202
PRVPrávní výchova202
PUKPísemná a ústní komunikace325
UCEÚčetnictví347
PRAPraxe224
CELKEM .333366
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj