23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK – ZÁMEČNÍK - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22

jednoleté denní studium pro absolventy libovolných maturitních oborů nebo jiných učebních oborů

Ve dvoutýdenním cyklu mají žáci 9 dní odborného výcviku a 1 den teoretické výuky. Teoretická výuka zahrnuje souhrnný odborný předmět a tělesnou výchovu.
Odborný výcvik probíhá na našich dílnách nebo je možné ho absolvovat na smluvních pracovištích.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj