Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

jednoleté denní studium pro absolventy libovolných maturitních oborů nebo jiných učebních oborů

Ve dvoutýdenním cyklu mají žáci 9 dní odborného výcviku a 1 den teoretické výuky. Teoretická výuka zahrnuje souhrnný odborný předmět a tělesnou výchovu.
Odborný výcvik probíhá na našich dílnách nebo je možné ho absolvovat na smluvních pracovištích.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj