Organizace konzultací pro žáky závěrečných ročníků (aktualizace 21. 5. 2020)


Od 11. 5. 2020 budou ve škole organizovány konzultace pro žáky závěrečných ročníků. Konzultace budou probíhat dle přiloženého rozpisu vždy 4 vyučovací hodiny. Začátek bude v 8:00.
Škola bude pro žáky zpřístupněna v 7:30. První den přítomnosti je nutno odevzdat čestné prohlášení (viz příloha). Při cestě do/ze školy a ve škole je potřeba dodržovat předepsané hygienické předpisy (jejich hlavní body naleznete v přiloženém souboru). Docházka žáků bude evidována - při příchodu a odchodu se bude čipovat. Školní bufet pro zaměstnance a žáky bude otevřen od 7:00 - 8:00. Je možné si objednat obědy.
Od 25. 5. 2020 jsou konzultace zaměřeny především na písemnou část závěrečné zkoušky. Rozpis najdete v souborech ke stažení u tohoto článku.
Soubory ke stažení:čestné prohlášeníHygienické podmínky pro pobyt žáků ve školeRozpis konzultací na 25. - 29. 5. 2020rozpis konzultací pro období 11. - 22. 5. 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj