Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM


Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která Vás posune na vyšší společenskou úroveň a rozšíří Vaše možnosti a uplatnění v dalším životě. V průběhu studia lze využít dalších možností vzdělávání (svářečský kurz, autoškola, specializované kvalifikační kurzy).

Uchazeči o nástavbové studium doloží ověřenou kopii výučního listu nebo pololetní vysvědčení z 3. ročníku střední školy.

Dálkové studium probíhá formou konzultací 1x týdně ve čtvrtek od 12:45 do 17:50 hodin.

U oboru vzdělání Provozní elektrotechnika je zapotřebí lékařský posudek.

nástavbové denní studium (dvouleté):
- 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
- 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

nástavbové dálkové studium (tříleté):
- 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
- 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- 64-41-L/51 PODNIKÁNÍKritéria přijímací řízení:

Pro nástavbové obory – denní i dálková forma studia
Základní kritérium - průměrný prospěch a v 1. kole výsledek jednotných přijímacích zkoušek.
(*výjimka viz poznámka)
Průměrný prospěch – max. 100 bodů
v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 1,00 – 100 bodů; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body
Jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů
český jazyk a literatura – 0 – 50 bodů
matematika – 0 – 50 bodů
Body za průměrný prospěch budou v 1. kole vynásobeny koeficientem 0,4 a body za přijímací zkoušky koeficientem 0,6.
Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria.

Pomocná kritéria
- lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky v pořadí - celkem, matematika, český jazyk a literatura (platí pro 1. kolo)
- osobní pohovor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj