Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Nástavbové studium

Pro úspěšné absolventy středního odborného učiliště nabízíme možnost získání maturitního vysvědčení v denním dvouletém studiu či tříletém dálkovém studiu v oborech:

26-41-L/52 - Provozní elektrotechnika – pro vyučené v oborech elektro
23-43-L/51 - Provozní technika – pro vyučení v oborech strojních
64-41-L/51 - Podnikání – pro vyučené

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení dle prospěchu ve středním odborném učilišti.
Denní forma studia :
Základní kritérium
- průměrný prospěch v 1.pololetí 3.ročníku učebního oboru 1,00 – 40 bodů ; 3,50 – 0 bodů
Uchazeči s průměrem horším než 3,50 získají záporné body .
- Bodová hranice pro přijetí podle základního kritéria bude stanovena po zpracování přihlášek na první kolo přijímacího řízení a dále vždy po zpracování přihlášek v dalších kolech.
Pomocná kritéria - osobní pohovor
- prospěch v jednotlivých profilových předmětech podle příslušného oboru

Dálková forma studia :
Pomocné kritérium / v případě většího počtu zájemců než je kapacita oboru / - osobní pohovor
Vyučování probíhá 1x týdně vždy ve čtvrtek od 12:45 do 17:50 hodin.
1.hodina 12:45 – 13:30
2.hodina 13:40 – 14:25
3.hodina 14:30 – 15:15
4.hodina 15:25 – 16:10
5.hodina 16:15 – 17:00
6.hodina 17:05 – 17:50

Pomaturitní studiumPro úspěšné absolventy maturitních oborů nabízíme jednoleté denní studium v oborech:

23-68-H/01 – Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/02 – Elektrikář silnoproud
26-52-H/01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
41-55-H/01 – Opravář zemědělských strojů
23-51-H/01 – Strojní mechanik - zámečník
23-56-H/01 – Obráběč kovů
23-55-H/01 – Klempíř
66-53-H/01 – Operátor skladování
66-51-H/01 – Prodavač
28-58-H/01 – Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Podmínkou studia je úspěšné složení maturitní zkoušky ( možno i v náhradním termínu ). Výuka probíhá pouze formou odborného výcviku. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vede
k získání výučního listu.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení dle prospěchu ve střední škole.
Základní kritérium
- průměrný prospěch v 1.pol. ve 4.ročníku maturitního studia 1,00 – 40 bodů ; 3,50 – 0 bodů


Soubory ke stažení:Seznam doporučených knih pro dálkové studiumSeznam doporučených knih pro nástavbové studium
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj