Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Střední odborné učiliště

Obory středního vzdělání s výučním listem

Směr strojírenský


23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - AUTOMECHANIK
Žáci získají znalosti z montáží a demontáží vozidel, oprav jednotlivých částí vozidla a z diagnostikování závad.
V rámci odborného výcviku žáci absolvují praxi na provozních pracovištích partnerských firem. Zároveň získají řidičský průkaz a mají možnost získat svářečský průkaz.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Žák získá znalosti základů zemědělské výroby, z údržby seřizování a oprav traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířiat.
Zároveň získá řidičský průkaz sk. A, C a svářečský průkaz.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - ZÁMEČNÍK
Žák získá znalosti jak z ručního tak i ze strojního zpracování kovů, tepelného zpracování materiálů, montáže konstrukcí. Ve třetích ročnících si žáci volí specializaci podle svého zaměření (nástrojař, klempíř, strojní obrábění, zámečnické práce).
Součástí výuky je svářečský kurz.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ
Žáci získají odborné dovednosti při strojním obrábění součástí libovolného tvaru a z různých materiálů (soustružením, frézováním, broušením, či vrtáním na kovoobráběcích strojích).
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

23-55-H/01 KLEMPÍŘ
Žáci získají znalosti z ručního a strojního zpracování jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a z prořlových materiálů.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

Směr elektro


26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
Žáci se učí instalaci rozvodů el. sítí, montáž a údržbu rozvoden, trakčních zařízení spotřebičů, elektrických pohonů.
Absolventi získávají osvědčení o absolvování vyhlášky 50/78 Sb.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
Příprava žáků je zaměřena na návrh, montáž a údržbu elektronické, měřící, regulační a kancelářské techniky (zabezpečovací systémy, sdělovací systémy, opravy elektronických přístrojů a zařízení).
Absolventi získávají osvědčení o absolvování vyhlášky 50/78 Sb.
Absolventi mají možnost dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu pro získání maturitní zkoušky, zároveň splňují předpoklady pro získání živnostenského listu.


Směr ekonomika a služby


29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA - CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
Žáci se seznámí se základními technologiemi přípravy cukrářských výrobků, s nákupem surovin a s technikou obsluhy v potravinářských zařízeních. Obor je vhodný i pro žáky vycházející ze speciálních škol.
Důraz je kladen zejména na odborný výcvik žáků.

65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - KUCHAŘSKÉ PRÁCE
Žáci se seznámí se základními technologiemi přípravy pokrmů, s nákupem surovin a s technikou obsluhy.
Obor je vhodný i pro žáky vycházející ze speciálních škol.
Důraz je kladen zejména na odborný výcvik žáků.

36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
Obor je zaměřen na seznámení s používáním malířských, natěračských a
lakýrnických technologií. Žáci se naučí používat všechny druhy materiálů pro zhotovení malby a nátěru.
Důraz je kladen zejména na odborný výcvik žáků.

36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE
Příprava žáků je zaměřena na seznámení se základními stavebními technologiemi a materiály. Důraz je kladen zejména na odborný výcvik žáků.
V průběhu studia mohou žáci školy využít dalších možností vzdělávání z nabídky školy (svářečský kurz, autoškola, specializované kvaliřkační kurzy) a ubytovacích kapacit Domova mládeže.

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Tříletý učební obor zakončený státní závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Žáci se naučí připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji , vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem . Odebírat a přijímat zboží nebo materiál , vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Žáci budou ovládat práci na PC v programech zaměřených na vedení skladového hospodářství. Součástí vzdělání je i získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního vozíku.
Absolventi se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či logistických centrech. Pro získání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat nástavbovým studiem v oboru se zaměřením na obchodní činnost či podnikání.

66-51-H/01 PRODAVAČ
Tříletý učební obor zakončený státní závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
Žáci se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníkovi. Naučí se komunikovat se zákazníkem nejen v českém jazyce , ale i v jednom cizím jazyce . Dále se naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby.
Absolventi se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Pro získání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat nástavbovým studiem v oboru se zaměřením na obchodní činnost či podnikání.

28-58-H/01 – SKLÁŘ - VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA
Obor je zaměřen na broušení a rytí skla. Do nabídky SOŠ a SOU Nymburk je nově zařazen na základě požadavku skláren Crystal Bohemia a.s. Poděbrady.
Firma se bude podílet na materiálovém zabezpečení žáků a jejich výuce v odborném výcviku. Žáci mohou získat stipendium po celou dobu studia. Podmínky pro přiznání stipendia stanoví firma.
V prvním ročníku se žáci seznamují s oborem. Broušení nejjednodušších tvarů nejprve provádí na ploché destičky. Postupně se seznamují s jednotlivými kotouči, jejich přípravou i operacemi, ke kterým jsou užívány. Náročnější dekory brousí na jednoduché tvary misek a talířků.
Ve druhém ročníku se žáci učí samostatnosti. Osvojí si veškeré operace (rozkreslení, natrhávání, jemnění, matování) a jsou schopni všechny činnosti sladit. Náročnost dekorů i tvarů stoupá. Brousí vzory klasické, ale i vlastní žákovské návrhy. Žáci se seznamují i s technikou hranového broušení.
Ve třetím ročníku je kladen důraz na precizní provedení a čistotu práce. Žáci zvládají složité dekory, které mnohdy sami navrhnou. Vyvrcholením tříletého studia je složení závěrečné zkoušky (písemná, ústní a praktická část), ve které žáci předvedou nabyté znalosti a dovednosti.
Po absolvování studia se stipendijním programem se žák zaváže nastoupit do firmy a pracovně zde působit minimálně po dobu 2 let. Firma mu zajistí jisté pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj