Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje


Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Zkrácený název projektu: IKAP
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

V rámci toho projektu jsme partner s finanční účastí ve výši 5.014.280,88 Kč
Projekt je zaměřen na podporu:
- polytechnického zdělávání
- kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
- odborného vzdělávání, včetně spolupráce ZŠ a zaměstnavatelů
- ICT kompetencí


Soubory ke stažení:Mimoškolní aktivita MI 5 21 06Monitorovací indikátor MI 5 21 05
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj