UČEBNÍ OBORY SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍpřehled všech učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: (3leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou - výučním listem)

- 29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – Cukrářské práce
- 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – Kuchařské práce
- 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22
- 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE - nebudeme otevírat ve šk.roce 2021/22

Uchazeče přijímáme na základě zveřejněných kritérií přijímacího řízení a potvrzení o zdravotní způsobilosti a na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (převažující stupeň PO 3).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj