Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Harmonogram školního roku 2018/19

Harmonogram školního roku 2018/19 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2018 - 2019

1. pololetí
září
3.9.Zahájení školního roku 2018/2019 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
4.9.Školení bezpečnosti práce pro 1.ročníky - 8:00 
5.-7.9.Adaptační kurz pro 1MA
3.-5.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT a PP na spádové škole
6.- 7.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek (podle rozpisu)
11.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
10.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
11. - 13. 9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
21.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek
říjen
15. - 16.10.Burza studijních míst Kolín
18.10.Burza studijních míst 10.00 - 16:00 Nymburk
29. - 30.10.Podzimní prázdniny
listopad

16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
19.11.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
20.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
20.11.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
prosinec
3.12.Opravné ZZ -  písemná část
4.- 6.12.Opravné ZZ – praktická část
14.12.Opravné ZZ – ústní část
22.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy
21.1.Den otevřených dveří 14:30 - 17:00
25.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
29.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
1. 2.Pololetní prázdniny
2. pololetí
9. 2.Maturitní ples
10. - 16.2.Lyžařský kurz
18. - 22. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
březen
1.3.Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
duben
12.4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
15.4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
17.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí
18. - 22.4.Velikonoční prázdniny a svátky
22.4.(23.4.)1.kolo přijímacího řízení pro všechny formy studia nematuritních oborů
23.4.13:45 Pedagogická rada pro všechny obory
23.4.16:30 - 16:50 Třídní schůzky, 16:50 - 17:45 - konzultace s vyučujícími
28. 4. Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory
květen
1. 5. Státní svátek
8.5.Státní svátek
13.5.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
14.5.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
6. - 17. 5.Souvislá praxe  2.MA, 1NA
červen
Sportovně vodácký kurz 
21.6.Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
25.6.Pedagogická rada 13:45 všechny obory
26.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze…
27.6.Sportovní den
28.6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
1.7. - 31.8.Hlavní prázdniny
26.8.Zahájení přípravného týdne
27.8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
28.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
29.8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
2.9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín

pro třídy 2NA,, 3.XA, 4.MA, 
3.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
10.-11.4.Písemná práce z českého jazyka a cizího jazyka? - dílčí zkoušky společné části mat. zkoušky  
12. -15.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
24.4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do 21. 6. 2019)
25.4.Pedagogická rada 9:30 sborovna
26.4.Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
29.-30.4.Studijní volno 1. část
2. - 9.5.Období konání didaktických testů (dle rozpisu) POZOR - písemné práce již ?
13. - 15.5. Studijní volno 2. část
16. - 20.5.Ústní zkoušky státní  i profilové části (dle rozpisu)
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 9:00 MěÚ Nymburk
Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín
28.5.Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 21. 6. 2019)
30.5.Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
31.5.Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
3.6.Závěrečné zkoušky - písemná část
4.-6.6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
6.6.Výsledky písemných prací
7. - 12.6.Studijní volno 
13. - 14.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
?Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)


Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín
25.6.Konečný termín pro podání přihlášek na podzimní termín MZ

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)  
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2019Závěrečné zkoušky
9.9.Závěrečné zkoušky - písemná část
10. - 12.9.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)
20.9.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj