Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Maturitní zkoušky


Přihlašování na podzimní termín maturitních zkoušek 2019 proběhne od 11. 6. 2019 do úterý 25. 6. 2019 (!poslední termín!)


Dostavte se k podání přihlášky v čase cca 8:00 – 14:30.
(ve čtvrtek 20.6. jen do 12:30)
Jiný čas nebo dřívější termín nejprve telefonicky prokonzultujte (604 348 376)
Mgr. Jiří Ševčík


Maturita 2019 - podklady

1) Seznam knih ke školní části státní maturity z ČJL - viz soubory ke stažení
2) Formulář pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - viz soubory ke stažení

3, 4) Témata pro školní část pracovních listů k maturitní zkoušce z cizích jazyků (stále platná od 2014/15) - viz soubory ke stažení

5) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek pro školní rok 2018/19 - viz soubory ke stažení
6) Témata pro profilové zkoušky konané ústní formou pro školní rok 2018/19 - viz soubory ke stažení
Pozn.:
np - nástavba Podnikání, ne - nástavba Provozní elektrotechnika, ns - nástavba Provozní technika
ma - Ekonomika a podnikání, pa - Elektrotechnika

Složení zkušebních komisí - viz soubory ke stažení

Termíny:

3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

12. 7 Ředitel spádové školy nejpozději ukončí rozsazování žáků do učeben, tj. stiskne tlačítko „Ukončit rozsazování“.

15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

Konání ústní části bude upřesněno po 15. 8.


Jednotné zkušební schéma a další informace k průběhu společné (státní) části maturitní zkoušky najdete na www.novamaturita.cz


Soubory ke stažení:1) ČJL seznam literatury k maturitě 20192) ČJL tabulka pro vytvoření vlastního seznamu literárních děl k maturitě3) Témata pro školní část pracovních listů k MZ z ANJ4) Témata pro školní část pracovních listů k MZ z NEJ5) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek6) 2NA, 3.XA (np) - EKN6) 2NA, 3.XA (np) - UCE6) 2NA, 3.XA (ns) - STZ6) 2NA, 3.XA (ns) - TEC6) 4.MA (ma) - EKN6) 4.MA (ma) - ZVL6) 4.MA (pa) - EEN6) 4.MA (pa) - ELTRozpis ústních zkoušek 2NA - jaro 2019Rozpis ústních zkoušek 3XA - jaro 2019Rozpis ústních zkoušek 4MA - jaro 2019Rozpis na praktickou zkoušku z odborných předmětů - jaro 2019složení zkušebních komisí - dodatek č. 1Složení zkušebních komisí pro rok 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj