Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Maturitní zkoušky


Přihlašování na jarní termín maturitních zkoušek 2019 proběhne od 13. 11. 2018 do pondělí 3. 12. 2018 (!poslední termín!)

Dostavte se k podání přihlášky v čase cca 8:00 – 14:30.
Jiný čas nebo dřívější termín nejprve telefonicky prokonzultujte (604 348 376)
Mgr. Jiří Ševčík


Maturita 2019 - podklady

1) Seznam knih ke školní části státní maturity z ČJL - viz soubory ke stažení
2) Formulář pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - viz soubory ke stažení

3, 4) Témata pro školní část pracovních listů k maturitní zkoušce z cizích jazyků (stále platná od 2014/15) - viz soubory ke stažení

5) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek pro školní rok 2018/19 - viz soubory ke stažení
6) Témata pro profilové zkoušky konané ústní formou pro školní rok 2018/19 - viz soubory ke stažení
Pozn.:
np - nástavba Podnikání, ne - nástavba Provozní elektrotechnika, ns - nástavba Provozní technika
ma - Ekonomika a podnikání, pa - Elektrotechnika

Složení zkušebních komisí - viz soubory ke stažení

Termíny:
10. 4. 2019 - písemná práce z ČJL - viz pozvánka
11. 4. 2019 - písemná práce z ANJ nebo NEJ - viz pozvánka
12. a 15. 4. 2019 - praktická zkouška z odborných předmětů - dle rozpisu viz soubory ke stažení
2. 5. 2019 - didaktický test z matematiky nebo anglického jazyka - viz pozvánka
3. 5. 2019 - didaktický test z českého jazyka a německého jazyka - viz pozvánka

Jednotné zkušební schéma a další informace k průběhu společné (státní) části maturitní zkoušky najdete na www.novamaturita.cz


Soubory ke stažení:1) ČJL seznam literatury k maturitě 20192) ČJL tabulka pro vytvoření vlastního seznamu literárních děl k maturitě3) Témata pro školní část pracovních listů k MZ z ANJ4) Témata pro školní část pracovních listů k MZ z NEJ5) Seznam povinných a nepovinných profilových zkoušek6) 2NA, 3.XA (np) - EKN6) 2NA, 3.XA (np) - UCE6) 2NA, 3.XA (ns) - STZ6) 2NA, 3.XA (ns) - TEC6) 4.MA (ma) - EKN6) 4.MA (ma) - ZVL6) 4.MA (pa) - EEN6) 4.MA (pa) - ELTRozpis na praktickou zkoušku z odborných předmětů - jaro 2019Složení zkušebních komisí pro rok 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj