Brigády Nymburk

Hra elektro

Hra auto

Hra silnoproud

Závěrečné zkoušky


Přihlášení ke zkoušce (s výjimkou 1. termínu, který následuje bezprostředně po úspěšném ukončení studia tj. červen ev. září) je potřeba učinit nejpozději 1 měsíc před termínem konání zkoušek.
Termíny zkoušek jsou v harmonogramu školního roku.
Zkoušky ve všech oborech se konají podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Závěrečné zkoušky - červen 2019


Důležité
1) Od školního roku 2017/2018 se změnila pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky.
Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně.
U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší.

2) u oboru operátor skladování je součástí praktické zkoušky i samostatná odborná práce a její obhajoba (viz soubory ke stažení)


Soubory ke stažení:Složení zkušebních komisí pro rok 2019SOP - pro obor operátor skladování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj