Závěrečné zkoušky


Přihlášení ke zkoušce (s výjimkou 1. termínu, který následuje bezprostředně po úspěšném ukončení studia tj. červen ev. září) je potřeba učinit nejpozději 1 měsíc před termínem konání zkoušek.
Termíny zkoušek jsou v harmonogramu školního roku.
Zkoušky ve všech oborech se konají podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Závěrečné zkoušky 2020/2021
Absolventi ze školního roku 2020/2021 nebudou vzhledem k mimořádným okolnostem konat písemnou část závěrečné zkoušky.
Toto rozhodnutí ředitele školy je vydáno na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-1
Termíny pro září 2021

1. 9. 2021 - praktická část
Mechanik opravář motorových vozidel - 3HA
6:30 Učebna AD004
3HA Hodač David

Elektrikář silnoproud
7:00 1. patro - dílna č. 104
3HC - silnoproud
Pišl Jiří
Štenc Matěj

10. 9. 2021 - ústní část dostavte se 15 minut před zahájením zkoušení ve své třídě k učebna ODV v 1. patře OV 020
3HC - 9:45 - 10:30 (2 žáci)
3HA - 10:45 - 11:30 (2 žáci)

Důležité
1) Od školního roku 2017/2018 se změnila pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky.
Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).
V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně.
U oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které mu přidělí.
U oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Výběr žáka ze tří témat se tímto ruší.

2) u oboru operátor skladování je součástí praktické zkoušky i samostatná odborná práce a její obhajoba (viz soubory ke stažení)


Soubory ke stažení:Pravidla na ochranu zdraví v průběhu přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušekRozpis na praktickou část ZZ - červen 2021Rozpis na ústní část ZZ - červen 2021Složení zkušebních komisí pro rok 2021SOP - pro obor operátor skladování
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj