DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
má několikaleté zkušenosti v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Spolupracuje s úřady práce, pro které organizuje rekvalifikační kurzy a v rámci programu Národní soustavy kvalifikací je autorizovanou zkušební osobou pro řadu profesních kvalifikací.
Kurzy vám můžeme připravit dle vašich potřeb nebo požadavku zaměstnavatelů při dodržení platných právních předpisů.

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Autoškola
- Řidičské oprávnění skupin A, B, C, C+E, D, D+E a T
- Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Svářečská škola
- Základní kurzy – různé metody
- Školení a přezkoušení
- Zaškolení pro různé metody

Rekvalifikační nebo jiné kurzy v námi vyučovaných oborech
kurzy jsou učeny především pro potřeby zaměstnavatelů na objednávku
individuální kalkulace
- Strojní mechanik – zámečník
- Opravář zemědělských strojů
- Mechanik opravář motorových vozidel
- Elektrikář silnoproud
- Elektromechanik pro zařízení a přístroje
- Potravinářská výroba – cukrářské práce
- Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce
- Operátor skladování


Nabídka dalších vzdělávacích kurzů
- Školení a přezkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Výuka počítačových technologií


Další informace získáte na tel.: 325 512 154

Kontakt: Mgr. Jiří Ševčík
telefon: 604 348 376
e-mail: sevcik@copnb.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj