Harmonogram školního roku 2022/23

Harmonogram školního roku 2022/23 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2022 - 2023

1. pololetí
září
1.9.Zahájení školního roku 2022/2023 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
1.-2.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT na spádové škole
2.9.Školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro 1.ročníky - 8:00 
2.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - písemná část (podle rozpisu)
5. - 6.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
5. - 6.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek
6.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - písemná část profilových zkoušek
15. - 16.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
15. - 16.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek


říjen
10.-11.10Burza studijních míst Kolín
20.10.Burza studijních míst Nymburk 
26.10. - 28.10.Podzimní prázdniny 2 dny + státní svátek 
listopad
16.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
17.11.Státní svátek
18.11.Ředitelské volno
21.11.Den otevřených dveří 
22.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
22.11.Třídní schůzky 16:00
prosinec
2.12.Opravné ZZ -  písemná část - pro přihlášené
5.- 6.12.Opravné ZZ – praktická část - pro přihlášené
16.12.Opravné ZZ – ústní část - pro přihlášené
22.12.Ukončení výuky
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy - lichý týden
16.1.Den otevřených dveří 
20.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
24.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
3.2.Pololetní jednodenní prázdniny

2. pololetí
6. - 12. 2.Jarní prázdniny pro Nymburk
26.2. - 3.3.Lyžařský kurz
březen
1.3Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
10. 3.Maturitní ples
duben
6. - 10.4.Velikonoční prázdniny a svátky
13. 4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
14. 4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
14.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí 
18.4. (13:45) Pedagogická rada pro všechny obory
18.4.Třídní schůzky 16:00

22. 4.Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro všechny formy studia učebních oborů 
28. 4.Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu
28. - 30. 4.Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory  (po zpracování výsledků JPZ) 
květen
24. 4. - 5. 5.Souvislá praxe 2MA, 3MA
9. - 19. 5.Souvislá praxe 1NA,1NB, 2MB

10. 5.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
11. 5.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
?Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ (do dvou dnů po obdržení výsledků)


červen

23. 6..Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
27 .6. Pedagogická rada 12:30 všechny obory
28. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
29. 6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
30..6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
1.7. - 1.9.Hlavní prázdniny
?Zahájení přípravného týdne
28. 8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
29.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
30 .8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
4. 9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín 

pro třídy 4MA, 2NA, 2NB
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
20. 4.Písemná práce z českého jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
21. 4.Písemná práce z cizího jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
24. - 25.4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
26. 4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do  - 29.6.)
27. 4. Pedagogická rada 
28. 4. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
2.-  6. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu) 
9. - 15. 5. Studijní volno
16. - 19. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
23. 5.Slavnostní předání maturitních vysvědčení  MěÚ Nymburk

Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín 
26.5. Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 29. 6. )
30.5. Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 
31.5. Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
1. - 2. 6.  Závěrečné zkoušky - písemná část (podle rozpisu)
5 - 7. 6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu) 
6.6. (ev. 7.6.) Výsledky písemné a praktické části 
8. - 14.6. Studijní volno 
15. - 16.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
20. 6. Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín
Konečný termín pro podání přihlášek na podzimní termín MZ (prodloužen původní termín)

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)  
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2021Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - písemná část

Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)

Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj