Harmonogram školního roku 2021/22

Harmonogram školního roku 2021/22 bude průběžně aktualizován.

Harmonogram školního roku 2021 - 2022

1. pololetí
září
1.9.Zahájení školního roku 2020/2021 (7:55 - stávající žáci, 9:30 - noví žáci denního studia)
1.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - praktická část (podle rozpisu)
2.9.Školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro 1.ročníky - 8:00 a 9:50 

1.-2.9.Společná (státní) část maturitní zkoušky - DT na spádové škole
---Maturitní zkoušky - opravné a náhradní - praktická část profilových zkoušek
10.9.Maturitní zkoušky - opravné a náhradní  - ústní část (podle rozpisu)
10.9.Závěrečné zkoušky - opravné a náhradní - ústní část (podle rozpisu)
28.9.Státní svátek


říjen
11.-12.10Burza studijních míst Kolín
14.10.Burza studijních míst Nymburk 
27.10. - 29.10.Podzimní prázdniny 2 dny + státní svátek 
listopad
17.11.Státní svátek
19.11.Hodnocení za 1. čtvrtletí
22.11.Den otevřených dveří 10:00 - 17:00
23.11.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
23.11.Třídní schůzky 16:00
prosinec
1.12.Opravné ZZ -  písemná část - pro přihlášené
2.- 3.12.Opravné ZZ – praktická část - pro přihlášené
10.12.Opravné ZZ – ústní část - pro přihlášené
22.12.Ukončení výuky
23.12.-2.1.Vánoční prázdniny
leden
3.1.Nástup do školy - lichý týden
17.1.Den otevřených dveří 12:00 - 17:00
21.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí do 15:00
25.1.13:45 Pedagogická rada studijní i učební obory
31.1.Vysvědčení za 1. pololetí
únor
4.2.Pololetní jednodenní prázdniny

2. pololetí
6. - 12.2.Lyžařský kurz
březen
1.3Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu na SŠ pro všechny formy studia
14.-20.3.Jarní prázdniny pro Nymburk
25.3.Maturitní ples
duben
8.4.Hodnocení za 3. čtvrtletí 
12.4. (13:45) Pedagogická rada pro všechny obory
12.4.Třídní schůzky 16:00
12. 4.1. termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
13. 4.2. termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
14. -18.4.Velikonoční prázdniny a svátky
22. 4.1.kolo přijímacího řízení (zkoušky se nekonají) pro všechny formy studia NEmaturitních oborů - vyhlášení výsledků
28. 4.Škola obdrží výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu
28. -30.4.Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory obory 
květen
2. - 13. 5.Souvislá praxe 2MA, 3MA
16. -27. 5.Souvislá praxe 1NA,1NB

10. 5.1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory 
11. 5.2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté  a nástavbové maturitní obory
?Termín vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu JPZ (do dvou dnů po obdržení výsledků)


červen

Sportovně vodácký kurz 
24.6..Ukončení klasifikace za 2. pololetí do 15:00
27.6. Pedagogická rada 12:30 všechny obory
28.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
29.6.Třídnické práce, úklid učeben, dílen, výlety, exkurze
30..6.Předávání vysvědčení
červenec/srpen
1.7. - 31.8.Hlavní prázdniny
25.8.Zahájení přípravného týdne
26.8.Ukončení hodnocení žáků neklasifikovaných v řádném termínu
29.8.Termín pro 1. opravnou zkoušku
30.8.Termín pro 2. opravnou zkoušku
1.9.Zahájení školního rokuMaturitní zkoušky - jarní termín 

pro třídy 4MA, 2NA, 2NB
1.12.Konečný termín pro podání přihlášek na jarní termín MZ
19. - 20. 4.Praktická zkouška z odborných předmětů - zkouška z profilové části mat. zkoušky (dle rozpisu)
22. 4.Písemná práce z českého jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
25. 4.Písemná práce z cizího jazyka - dílčí zkouška profilové části mat. zkoušky 
26. 4.Ukončení klasifikace (ev. doklasifikace do  - 29.6.)
27. 4. Pedagogická rada 
28. 4. Vydání vysvědčení za závěrečný ročník
29. 4.Studijní volno - 1. část
2.-  6. 5. Období konání didaktických testů (dle rozpisu) 
9. - 12. 5. Studijní volno 2. část 
16. - 20. 5. Ústní zkoušky profilové části (dle rozpisu)
24. 5.Slavnostní předání maturitních vysvědčení  MěÚ Nymburk

Předání protokolů o výsledcích státní částiZávěrečné zkoušky - jarní termín 
26.5. Ukončení klasifikace za 2. pololetí pro končící ročníky učebních oborů (ev. doklasifikace do 29. 6. )
30.5. Pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů 
31.5. Datum vydání vysvědčení pro končící  ročníky učebních oborů
1. - 2. 6.  Závěrečné zkoušky - písemná část (podle rozpisu)
2 - 7. 6.Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu) 
6.6. (ev. 7.6.) Výsledky písemné a praktické části 
8. - 14.6. Studijní volno (4 dny o tomto období)
14. - 15.6.Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
17. 6.Slavnostní předávání výučních listů (podle rozpisu)Opravné maturitní a závěrečné zkoušky - podzimní termín
Konečný termín pro podání přihlášek na podzimní termín MZ (prodloužen původní termín)

Maturitní zkoušky - termíny dle vyhlášky
?období konání didaktických testů a písemných prací (dle rozpisu)  
?období pro ústní zkoušky státní  i profilové části a praktická zkouška(dle rozpisu)

přesnější termíny budou známy až po 15.8.2021Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - písemná část

Závěrečné zkoušky - praktická část (podle rozpisu)

Závěrečné zkoušky - ústní část (podle rozpisu)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj