Úspěchy žáků školy


školní rok 2021/2022Okresní kolo přespolního běhu

Po téměř dvouleté přestávce proběhlo dne 11. října 2021 v Parku Ostrov Nymburk okresní kolo středních škol v přespolním běhu. S pětikilometrovou tratí se náš tým ve složení Šimon Janďourek, Zbyněk Pták, Matouš Kysilka, Tomáš Hájek, Jan Vacík a Filip Šafařík popasoval velmi dobře. V konkurenci šesti škol dokázal zvítězit a skvělý týmový výkon podtrhl Šimon druhým místem v soutěži jednotlivců.
Všem děkuji za skvělou reprezentaci školy.


Konference ENERSOL 2021

Ve dnech 22. a 23.9 proběhl 18-tý ročník soutěžní národní konference Enersol 2021 za účasti deseti krajů z celé republiky. Naši žáci ze 4MA Vít Technik a Vojtěch Krombholz vytvořili tým Středočeského kraje spolu s žáky SOŠZ Benešov a SOŠO – Kladno. Tým se umístil na hezkém 4-tém místě. Oba naši žáci byli se svým projektem „Termální Depolymerizace“ přizváni náměstkem ministerstva průmyslu a Ing. Horáčkem do 4. ročníku soutěže „PŘEMĚNA ODPADU NA ZDROJE“ vyhlašované MPO.

Oběma úspěšným reprezentantům děkujeme a přejeme další profesní úspěchy.školní rok 2020/2021
ONLINE OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Statečný reprezentant naší školy Josef Pytlík z 2MA se v pátek 19.3.2021 zúčastnil online okresního kola Olympiády v anglickém jazyce.
Přes všechny potíže s připojením, kterým museli čelit účastníci online rozhovorů, si Josef vybojoval úžasné 3.místo !
Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme ke skvělému umístění, za které šikovnému angličtináři náleží zasloužená odměna.


Vítězná jízda zručnosti

V Hlušicích se 1. října konala již tradiční soutěž zručnosti v jízdě traktorem. Náš žák Filip Jareš, třída 3HD, obsadil v Zetoru 6. místo a ve Fendtu úžasné 1. místo.
Na startovním poli se sešlo 14 soutěžících.


školní rok 2019/2020Okresní kolo Středočeského atletického poháru

V pondělí 23. 9. proběhlo ve Sportovním centru Nymburk okresní kolo Středoškolského atletického poháru a ve čtvrtek 26. 9. se konalo v Lysé nad Labem okresní kolo v přespolním běhu.
Naši reprezentanti ve Středočeském atletickém poháru – Filip Jareš, Martin Koukal, Ladislav Krátký, Filip Kubíček, Dominik Müller, Ondřej Smetaník, Jakub Král, František Štrynek, Matyáš Urbánek, Jan Vacík a Jakub Vosejpka vybojovali krásné třetí místo.

V přespolním běhu na chlapce čekalo pět kilometrů v náročném terénu. Družstvo ve složení Dominik Můller, Petr Tettinger, Lukáš Bacílek, Jan Vacík, Matyáš Melounek a Ladislav Krátký se s tratí úžasně popralo a borci doběhli na skvělém druhém místě. Úspěch podtrhl Dominik Müller, který v soutěži jednotlivců obsadil třetí místo.


školní rok 2018/2019Vítězné finále Automechanik Junior 2019

V celorepublikovém kole, konaném 15. – 17. dubna 2019 v prostorách Service Training Center ŠKODA AUTO a. s., Kosmonosy, se utkalo 27 soutěžících a Lukáš Holub ve velké konkurenci vybojoval neuvěřitelné 1. místo.

Do školy tak po čtrnácti letech dorazil putovní pohár za prvenství, které v roce 2004 tehdy získal žák Zdeněk Plavnický. Ten po absolvování studia působil na naší škole až do roku 2017 jako učitel odborného výcviku.

Lukášovi patří velké poděkování za reprezentaci školy. Ceny za jeho prvenství jsou opravdu velmi kvalitní. Získal zájezd do Švédska, pro začátky ve své budoucí profese bude moct využívat nářadí a diagnostiku od partnerských firem v hodnotě 300 000,-kč. Na úspěchu studenta se v nemalé míře podíleli učitelé odborných předmětů, kteří talentovaného žáka na soutěž pečlivě připravili.


ENERSOL

Do celorepublikového finále naši studenti Boris Kolář a Tomáš Lochman postoupili z krajského kola, kde obsadili 1. a 2. místo ve své oblasti zaměření. Soutěžní republikové klání probíhalo ve dvou kategoriích: ENERSOL PRAXE, zde studenti prezentovali projekt ,,Aquaponie - úspora vody“, a ENERSOL INOVACE - ,, využití přívalových dešťů“.
V kategorii ENERSOL PRAXE byli mimořádně úspěšní autoři projektu ,, Aquaponie – úspora vody“ Boris Kolář a Tomáš Lochman, kteří v konkurenci dvaceti týmů dokázali vybojovat 3. místo, čímž si zajistili postup do mezinárodního finále soutěže ENERSOL, které se konalo 11. – 12..4. 2019 ve slovenské Senici.

Ani na mezinárodním poli jsme nezůstali ve stínu zahraničních účastníků.
V Senici, kde se mezinárodní klání odehrávalo, jsme byli velmi úspěšní.
Projekt,, AQUAPONIE – úspora vody“ si získal porotu nejen svým originálním nápadem, ale především jeho možným využitím v praxi. V této prestižní mezinárodní soutěži jsme získali výborné 2. místo.
Velký dík patří nejen studentům, ale také Ing. Kalousovi, který celý projekt odborně zastřešil.

Vítězný projekt AQUAPONIE není jen záležitostí nákresu a prezentace, ale především reálného funkčního modelu včetně živých rostlin a rybiček. Reálný model bude přizpůsoben velikostí a podmínkám školy a bude přístupný veřejnosti v prostorách SOŠ A SOU NYMBURK.

Automechanik roku 2019


2.místo v krajském kole, které se uskutečnilo na střední škole v Hubálově, obsadil žák třídy 3AA Lukáš Holub (viz. novinový článek v aktualitách). Tím si zajistil postup do celorepublikového kola, které se koná v polovině dubna v tréninkovém centru Škody v Kosmonosech.

Lukášovi blahopřejeme a držíme palce v dalším kole :)

Mimořádný úspěch v soutěži ENERSOL

Ve dnech 21. - 22.3.2019 se Boris Kolář a Tomáš Lochman, studenti druhého ročníku oboru elektromechanik a Martin Bittner a Petr Gabera, studenti maturitního ročníku oborou Elektrotechnika, zúčastnili celostátní soutěže ENERSOL, (soutěž zaměřená na projekty s tématem obnovitelné zdroje energií a úspory vody).

Do celorepublikového finále tito studenti postoupili z krajského kola, kde obsadili 1. a 2. místo ve své oblasti zaměření. Soutěžní klání probíhalo ve dvou kategoriích: ENERSOL PRAXE – zde studenti prezentovali projekt Aquaponie - úspora vody a ENERSOL INOVACE - využití přívalových dešťů.

V kategorii ENERSOL PRAXE byli mimořádně úspěšní autoři projektu Aquaponie – úspora vody Boris Kolář a Tomáš Lochman, kteří v konkurenci 20ti týmů dokázali vybojovat 3. místo, čímž si zajistili postup do mezinárodního finále soutěže ENERSOL, které se koná 11. – 12.4.2019 ve slovenské Senici.

Všem účastníkům celorepublikového kola ředitel školy blahopřeje, zejména studentům Borisi Kolářovi a Tomáši Lochmanovi a přeje hodně úspěchů při mezinárodní reprezentaci školy. Zároveň ředitelství školy děkuje za vzornou reprezentaci školy v odborném projektu.

Úspěch v soutěži ENERSOL

Dne 13. února se žáci Boris Kolář, Tomáš Lochman ze třídy 2HC a dále pak Martin Bittner, Petr Gabera a Marek Fliegel ze třídy 4MA/PA a 3EES zúčastnili 16. ročníku krajské soutěže ENERSOL, do které postoupili z oblastního kola.

Tato soutěž je zaměřena na využívání obnovitelných zdrojů energie a úspory vody. Naši žáci obsadili 1. místo v kategorii ENERSOL PRAXE a 2. místo v kategorii ENERSOL INOVACE z celkového počtu 13-ti soutěžících a zajistili si tak postup do celostátního kola konaného 21.- 22. 3. 2019 v Pardubicích. Z tohoto kola se postupuje do kola mezinárodního, kde je přihlášeno pět Evropských států.

Držíme tedy žákům palce, aby i v tomto kole byli úspěšní a reprezentovali tak naši školu i na mezinárodní úrovni.
školní rok 2017/2018STRETECH 2018

Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se ve středu 6.června zúčastnil žák třetího ročníku učebního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje Lukáš Pavlásek.
Tématem jeho práce nazvané RLC měřicí přístroj bylo navrhnout zařízení řízené mikroprocesorem AVR, které měří velikost odporu, indukčnosti a kapacity.
Fungující zařízení bylo na konferenci Stretech úspěšně prezentováno a Lukáš dostal i několik nabídek ke studiu na ČVUT.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěšných konstrukcí.


Soutěž T-Profi 2018

SOŠ A SOU NYMBURK + ZŠ KOMENSKÉHO - VÍTĚZ NÁRODNÍHO FINÁLE V SOUTĚŽI T-PROFI

19. 4. 2018 se v Praze v Aquapalace Čestlice uskutečnil třetí ročník národního finále soutěže T-Profi, známý také pod názvem Talent pro firmy.
Jedná se o soutěž týmů složených ze žáků 5. tříd ZŠ, 2. ročníků SOŠ A SOU a zástupce spolupracující firmy, v našem případě firmy AZ-Elektrostav a.s.
Úkolem soutěžících je sestavit funkční model ze stavebnice MERKUR poháněný elektromotorem, jehož pohyb a jednotlivé fáze jsou naprogramovány pomocí MicroBitu.
Na podzim 2017 se konala krajská kola této soutěže, jejichž vítězové byli nominováni na celorepublikové finále do Prahy. Náš tým byl v národním finále již podruhé. Letos se utkal se 14 týmy z různých krajů.
Naše přesvědčivé vítězství v této celorepublikové soutěži je důkazem toho, že má smysl mladší děti vést k manuální práci a řemeslu. Všichni členové týmu bez rozdílu věku prokázali schopnost vzájemné spolupráce a komunikace, starší soutěžící dobře organizovali práci, projevovali i své řídící schopnosti. Náš tým „šlapal jako hodinky“, dokázal i v krajních situacích vyřešit problém, který náhle nastal. Dokonalá souhra žáků ZŠ a studentů ze SOŠ a SOU byla výsledkem několika tréninků před samotným finále. Jednání a vystupování mladších a starších členů týmu bylo příjemným překvapením pro všechny dospělé pozorovatele. Zájem a zápal o společnou věc tyto dvě skupinky zdánlivě odlišných dětí spojil v opravdovou partu s cílem získat co nejlepší umístění, a to se také povedlo. Dosud se našim dvěma školám nikdy nepodařilo zvítězit v celostátním finále a být tak nejlepším týmem v České republice v jakémkoliv oboru.
Na těchto soutěžních akcích se ukazuje, že pro odborné školy má smysl spolupráce se základními školami. Praxe ukázala, že podporovat zájem mladších dětí o technické obory, ať už maturitní či učební, je velmi důležité.

Děkujeme za podporu firmě AZ ELEKTROSTAV a.s., dlouhodobému partnerovi SOŠ a SOU Nymburk. Blahopřejeme žákům 5. tříd ZŠ Komenského Nymburk, jmenovitě Filipu Kříhovi, Janu Roubalovi, Karlu Bartošovi a Jiřímu Lazarovi, jejich starším kolegům ze SOŠ a SOU NYMBURK, Martinu Bittnerovi, Marku Fliegelovi, Ondřeji Nedvědovi a Jakubovi Novákovi k obrovskému úspěchu, kterého dosáhli.


http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/namestek-picl-podporil-soutez-talenty-pro-firmy

Soutěž - svařování 27. 3. 2018 v Mostě

Dne 27. 3. 2018 se tři žáci naší školy zúčastnily soutěže „O zlatou kuklu společnosti SIAD‘‘ ve svařování, která se konala na Střední škole technické v Mostě.
Tento ročník se za naši školu zúčastnila i jedna žákyně oboru Automechanik, v konkurenci chlapců se neztratila a mnohé i porazila.

V metodě 311 (svařování kyslíko-acetylenovým plamenem) se umístil na 12. místě žák třídy 2. AA Brunclík Radek.
V metodě 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se umístil na 5. místě žák Holub Lukáš ze třídy 2AA.
V metodě 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se umístila na 10. místě žákyně Šimonková Eliška ze třídy 2AA.

V celkovém pořadí škol se naše škola umístila na 6. místě z 20. zúčastněných škol.


SOD - strojní mechanik 2018

Dne 14. 3. 2018 se dva žáci naší školy Václav Hofman a Petr Antoš zúčastnili soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik na SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové.
V celkovém pořadí škol jsme se umístili na 3. místě se 321 body a Václav Hofman, žák třídy 3EE, obsadil pěkné 2. místo z celkového počtu 11 žáků z 5 středních škol.

Soutěž ENERSOL

Úspěchem v podobě prvního místa soutěže Enersol - inovace skončilo 8. února krajské kolo v Rakovníku, kde žáci elektrooborů prezentovali svůj projekt na téma Nezávislý skleník.
Na soutěži byl představen funkční model skleníku, který si sám reguluje teplotu a vlhkost podle předem nastavených parametrů. Použitím fotovoltaických panelů je navíc energeticky nezávislý. Žákům Lukáši Pavláskovi, Martinu Bittnerovi a Petru Gaberovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole, které se uskuteční koncem měsíce března v Plzni.

Republikové finále v basketbale

Ve dnech 25. - 26. ledna se do Karlových Varů sjely nejlepší týmy, které prošly sítem okresních i krajských přeborů a kvalifikačních turnajů. To zaručilo obrovskou konkurenci. Naši chlapci se rozhodně neztratili!
V základní skupině jsme skončili druzí a vybojovali si postup do semifinále. Zde jsme se utkali s nám dobře známým soupeřem Gymnáziem B.H. Nymburk, který byl nad naše síly. V boji o 3. místo jsme narazili na tým OA Praha, který nás ve skupině porazil. Dloluho to vypadalo na naše vítězství, ale přestalo nám přát štěstí. Soupeř si pak vynutil prodloužení, dal nám 2 rychlé koše a bylo rozhodnuto.

Výborný výkon celého týmu ještě podtrhlo zvolení Honzy Mráze do All-Star týmu celého turnaje.

Za skvělou reprezentaci školy si zaslouží poděkování Filip Adamec, Vašek Drtina, Filip Chramosta, Míla Kulich, Honza Mráz, Patrik Svoboda a Michal Šemlej.


T-Profi

Dne 30. 11. 2017 se v Obecním domě v Nymburce uskutečnilo krajské kolo soutěže mladých technických talentů ze středních a základních škol pod vedením kapitána spolupracující firmy AZ Elektrostav. Druhý ročník této soutěže rovněž pořádala Hospodářská komora České republiky.

Náš tým SOŠ A SOU NYMBURK + ZŠ KOMENSKÉHO + AZ-ELEKTROSTAV a.s. pilně trénoval tak, aby obhájil loňské krajské vítězství. Tento cíl byl nakonec splněn, ze všech 6 soutěžních družstev jsme byli nejrychlejší, nejpreciznější a po zásluze postupujeme do celostátního finále, které se bude konat opět v Praze na jaře 2018.

Velké blahopřání a poděkování náleží žákům ZŠ Komenského, žákům SOŠ A SOU NYMBURK – Martinu Bittnerovi, Jakubovi Novákovi, Markovi Fliegelovi a Ondřeji Nedvědovi, vedoucímu učiteli J. J. Ruferovi a kapitánovi týmu M. Špinkovi (AZ-ELEKTROSTAV).školní rok 2016/2017STRETECH 2017

Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se ve středu 7.června zúčastnil žák druhého ročníku maturitního oboru Elektrotechnika Lukáš Pavlásek.
Tématem jeho práce nazvané "Pendl" bylo vytvořit elektronický řídící sytém pro ovládání modelu vlaku na jednokolejné trati. Fungující zařízení bylo na konferenci Stretech úspěšně předvedeno nejenom odborníkům z ČVUT, ale i široké veřejnosti.
Děkujeme Lukášovi za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěšných konstrukcí.


Soutež T-Profi 2017

Náš tým úspěšně na celorepublikovém finále.
Tým složený ze žáků 2. ročníků oboru elektro, žáků ZŠ Komenského Nymburk v čele s kapitánem týmu panem Bc. Jaroslavem Kvízem, zástupcem partnerské firmy AZ Elektrostav a.s., dokázal na celorepublikovém finále obsadit úžasné 4. místo mezi 14 konkurenty z ostatních krajů v soutěži se stavebnicí Merkur.
Náročný úkol sestavit dopravní linku z několika součástí byl zkouškou týmové práce a odborných znalostí především u starších chlapců, i když mladší kolegové z týmu jim byli vydatnou podporou. Náš tým pod vedením pana Kvíze příkladně spolupracoval a bylo moc příjemné sledovat komunikaci mezi mladšími a staršími kluky. Znenadání z nich byli „dospělí konstruktéři“, věkový rozdíl byl úplně vymazán a kluci jednali jako dospělí. Za precizní práci a komunikaci v kolektivu si nakonec vysloužili krásné 4. místo v republice.
Za tento obrovský úspěch vedení SOŠ a SOU děkuje a současně blahopřeje všem účastníkům. Naši školu reprezentovali Lukáš Pavlásek, Lukáš Mlejnecký, Martin Bittner a Jan Síkel. Zároveň tímto také děkujeme partnerské ZŠ Komenského Nymburk a panu Bc. Jaroslavu Kvízovi za perfektní vedení týmu. A těšíme se na další ročník soutěže, který vypukne krajskými koly v listopadu 2017!


Krajské kolo Autoopravář junior 2017

Dne 14. 3. 2017 proběhlo ve SOU dopravním Čáslav krajské kolo soutěže Autoopravář junior 2017, jehož vyhlašovatelem je MŠMT ČR a SAČR. Soutěže se zúčastnilo 10 škol a skládala se ze tří částí, testové, poznávací a praktické. Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku Jakub Novák a Václav Keřtof. Václav Keřtov se umístil na 8. místě a Jakub Novák na 2. místě. Žák Jakub Novák postupuje na republikové finále, kterého se zúčastní 28. nejlepších mladých automechaniků z celé ČR a proběhne 18. - 20. 4. 2017 v Kosmonosích u Mladé Boleslavi. Jakubovi gratulujeme a držíme palce :-)

Republikové finále v basketbale chlapců kategorie V.B

Finále proběhlo ve dnech 30. - 31.1.2017 v Jindřichově Hradci a skončilo pěkným výsledkem našich reprezentantů.
I přesto, že náš tým oslabila marodka - zraněný kotník Honzy Mráze a střevní chřipka Tomáše Vrchoty - rozhodli jsme se, že pojedeme bojovat. Tým "6-ti statečných" - Filip Adamec, Vašek Drtina, Míla Kulich, Filip Chramosta, Jaromír Volejník a Honza Zdobinský byl nalosován do 1. skupiny, ve které obsadil druhé místo. To ho poslalo do semifinále proti vítězi 2.skupiny - Sportovnímu gymnáziu Pardubice. I přes obrovskou snahu jsme neudrželi krok a zbyl na nás souboj o 3.místo opět se sportovním gymnáziem tentokrát z Ostravy. Tady již promlouvala únava a i když chlapci nakonec obsadili 4. místo, zaslouží si velkou pochvalu a poděkování.


Kvalifikace na MČR v basketbale

Dne 13. prosince proběhla úspěšná kvalifikace našich žáků na Mistrovství České republiky v basketbale chlapců.
O možnost zahrát si na MČR soupeřila 3 mužstva - kromě nás vítězové krajských přeborů z Liberce a Nové Paky. I přesto, že náš již tak co do počtu hráčů oslabený tým zastihla marodka, chlapci zabojovali, oba zápasy vyhráli a 30. - 31. ledna 2017 jedeme na Mistrovství České republiky do Jindřichova Hradce!

Vítězné Vypečené cukrování

V pečení vánočního cukroví na Výstavišti v Lysé nad Labem se 17. prosince utkalo 60 soutěžících. Z našich 6ti nominací se do sobotního finále probojovalo 5 zástupců z učebního oboru Cukrářské práce (1.FC – Chovaňáková Simona, Červinková Hedvika, Mechl Ondřej, Nováková Ivana, 2.FC – Doubravová Adéla).
Při sobotním finále, kde do poroty zasedla i zpěvačka Miluše Voborníková, se na 3. místě umístila Hedvika Červinková s Makovými hvězdičkami a vítězství si odnesla Simona Chovaňáková s tradičními Kokoskami. Cenu za design získala Adéla Doubravová se svými Tučňáky (vosí hnízda). Děkujeme Všem žákům a učitelkám za vzornou reprezentaci.


Soutěž Talenty pro firmy "T-Profi"

Mimořádný úspěch v podobě prvního místa se podařil týmu, který byl složen z žáků naší školy SOŠ a SOU Nymburk, ZŠ Komenského Nymburk a zástupce partnerské firmy AZ Elektrostav.
V soutěžním klání se utkalo celkem 6 týmů za Středočeského kraje, jejichž úkolem bylo sestavení náročného funkčního modelu z tradiční české stavebnice Merkur. Pochvala náleží všem členům soutěžního týmu. Naši školu reprezentovali Lukáš Pavlásek, Lukáš Mlejnecký a Jan Síkel. Platnými pomocníky byli žáci ZŠ Komenského Kája Bartoš, Lukáš Hájek a Tomáš Rufer. Velké poděkování patří zástupci partnerské firmy AZ Elektrostav panu Bc. Jaroslavu Kvízovi. Celou soutěž provázel zajímavý doprovodný program, který zajistili žáci Gymnázia Slaný.
Přebor Středočeského kraje v basketbale chlapců

V úterý 22.listopadu se uskutečnilo další kolo basketbalového turnaje a náš oslabený tým v konkurenci pěti mužstev rozhodně nezklamal!
Naopak – Filip Adamec, Vašek Drtina, Míla Kulich, Honza Mráz, Tomáš Vrchota a Honza Zdobinský podlehli pouze favoritům soutěže z Gymnázia Bohumila Hrabala Nymburk. Obsadili druhé místo a vybojovali si postup do kvalifikace na mistrovství České republiky. 13. prosince držte palce!


školní rok 2015/2016Republikové finále v basketbale

28. – 29. března proběhlo v Jindřichově Hradci republikové finále středních škol v basketbale, kam se kvalifikovalo i naše družstvo.
Družstvo ve složení Filip Adamec, Václav Drtina, Roman Hořejš, David Janowski, Petr Jiříček, Vladimír Kuncíř, Jan Mráz, Jozef Senohradský, Patrik Svoboda a Dominik Štěpán. V konkurenci gymnázií se naše SOŠ a SOU rozhodně neztratila, naopak! Základní skupinu jsme, po překvapivé porážce Gymnázia Bohumila Hrabala Nymburk (několikanásobného vítěze), vyhráli, ovšem rozhodující boje na chlapce teprve čekaly. V ranním zápase jsme po bojovném výkonu porazili družstvo Gymnázia z Jindřichova Hradce a postoupili do finále. Zde jsme podruhé narazili na favority celé soutěže Gymnázium BH Nymburk, kteří již nepřipustili žádné překvapení a při absenci zraněného R. Hořejše i přes náš bojovný výkon náš tým porazili. Skvělý výsledek našeho mužstva podtrhlo vyhlášení Jozefa Doda Senohradského nejlepším střelcem turnaje. Všem zúčastněným patří velký dík.SOD v Hronově 1. - 2. 3. 2016

Soutěž odborných dovedností - oboru elektrikář - slaboproud - elektromechanik
Zpráva ze SOD konané v Hronově ve dnech 1. - 2. 3. 2016
oboru elektrikář – slaboproud – elektromechanik

Naše škola se zúčastnila ve složení žáků 3.EE Tadeáše Svědínka a Petra Hlaváčka v doprovodu učitele OV Jana Meda.

Soutěž se konala v prostorách SPŠ Hronov a měla dvě části:
1.) Praktická část: zhotovení výrobku „stabilizovaný zdroj“
2.) Teoretická část: test odborných znalostí a všeobecného odborného přehledu.

Praktický výrobek byl sestaven z mechanické části, čelního panelu a osazené desky plošných spojů. Závěrem práce byla požadována kontrola výrobku a měření parametrů zdroje.
Naši žáci se umístili takto: Tadeáš Svědínek 7. místo
Petr Hlaváček 23. místoSoutěž ve svařování

O zlatou kuklu společnosti SIAD

Dne 25. 3. 2016 se dva žáci naší školy zúčastnili soutěže O zlatou kuklu společnosti SIAD, která se konala na Střední škole technické v Mostě.

V metodě 111 (svařování el.obloukem obalenou elektrodou) se umístil na 6. místě žák třídy 3.DO Václav Řehák.
V metodě 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se na 10. místě umístil žák 3.AA Daniel Dědek.

V pořadí škol jsme se umístili na pěkném 9. místě se s 191 body z celkového počtu 23 zúčastněných škol.
Jedeme na republiku!!!

Druhé místo v otevřeném přeboru Středočeského kraje středních škol v basketbalu chlapců nás poslalo do kvalifikace na mistrovství ČR.
Naše skupina nebyla vůbec jednoduchá. Soupeři nám byli vítězové krajských přeborů Libereckého (gymnázium Liberec) a Královehradeckého (gymnázium Jaroměř) kraje. Ovšem naše mužstvo Jozef Senohradský, Jan Mráz, Dominik Štěpán, Patrik Svoboda, Václav Drtina, Roman Hořejš, Filip Adamec, David Janowski a Petr Jiříček předvedlo výborný kolektivní výkon a i když v rozhodujícím utkání s Jaroměří prohrávalo po první čtvrtině o 5 bodů, dokázalo výsledek otočit a vyhrát.


Basketbal - krajské kolo

Dne 10. prosince proběhlo v naší hale BIOS krajské kolo v basketbale chlapců kategorie V. Při účasti 9 týmů z celého Středočeského kraje předvedli naši borci bojovný a zodpovědný výkon. Podlehli pouze favorizovanému družstvu Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce (loňský vítěz celé soutěže) a zaslouženě si vybojovali postup do kvalifikačního turnaje na republikové finále. Reprezentantům naší školy děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších zápasech.

Členové týmu: Filip Adamec, Václav Drtina, David Janowski, Petr Jiříček, Roman Hořejš, Jan Mráz, Dominik Štěpán, Jaromír Vejvoda a kouč Vladimír Kuncíř.

Automechanik Junior 2016

Dne 25. ledna se v Čáslavi uskutečnilo krajské kolo soutěže mladých automechaniků, ve kterém se žák třetího ročníku Jakub Furbacher umístil na velice pěkném 4. místě. Druhý z našich soutěžících Šimon Holub pak v silné konkurenci 16 soutěžících obsadil solidní 7. místo.
Soutěž se skládala ze tří částí. Teoretický test obsahoval 10 otázek. Část poznávací tvořilo celkem deset stanovišť, na kterých soutěžící poznávali součástky a komponenty automobilu. Nejdůležitější pak bylo osm stanovišť praktické části, kde žáci předvedli své dovednosti - například při diagnostice závad motoru, montáži a demontáži podvozku, nastavení světel či kontrole brzdného systému.
Jakubovi a Šimonovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Český automechanik 2015

V pátek 4. prosince připravila naše škola první ročník soutěže automechaniků, kterého se zúčastnilo celkem 16 žáků učebního oboru automechanik z celého Středočeského kraje.
Soutěžící museli předvést nejen své dovednosti v praktické části, ale čekala je i zkouška poznávací spolu s testem teoretických znalostí. V silné konkurenci se náš žák Jakub Furbacher ze třídy 3.AA umístil na výborném třetím místě a celkově SOŠ a SOU Nymburk v soutěži družstev skončilo na pátém místě. Jakubovi gratulujeme a přejeme další úspěchy v jeho profesi.


Jízda zručnosti traktorem s vlekem

V celorepublikové soutěži pořádané 21. října se náš žák Václav Řehák ze třídy 3.DO umístil na skvělém 3. místě z celkového počtu 26 soutěžících.
Již 4. ročník této soutěže proběhl v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Soutěžící měli k dispozici traktor Fendt 300 Vario s vlekem (5t). Cílem bylo v co nejkratším čase projet předem vytyčenou trasu a splnit úkoly jednotlivých stanovišť (přistavení k rampě, slalom, přesné zastavení, couvání).
Václavovi děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.


školní rok 2014/2015ČZA v Humpolci – pracoviště Světlá nad Sázavou - ve dnech 11. a 12. května 2015 se zúčastnil žák David Martínek celostátní odborné soutěže žáků.

Soutěž byla rozdělena do osmi částí (teoretický test, poznávací test, strojní obrábění, kování, svařování, opravy zem. MP, opravy motorů a opravy elektroinstalace). Ve svařování byl David jednoznačně nejlepší. V konkurenci dalších 30ti účastníků obsadil neuvěřitelné 8. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Automechanik Junior 2015


Pavel Fidrmuc nastavil laťku hodně vysoko.
8. dubna 2015 - Zatímco většina žáků a pedagogů trávila velikonoční prázdniny, žák 3. ročníku Pavel Fidrmuc, v doprovodu vedoucího učitele odborného výcviku učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel pana Vladimíra Antonína, bojoval s dalšími 26 soutěžícími v celostátní soutěži o nejvyšší metu. Ve výsledku obsadil skvělé 3. místo. Velká gratulace patří nejen Pavlovi, ale celému týmu učitelů odborného výcviku, kteří se na výuce a přípravě soutěžícího podíleli. Pavlovi děkujeme za jedinečnou reprezentaci a přejeme, aby nemalé školní úspěchy v životě zdárně proměnil v úspěchy profesní.

http://www.ceskerucicky.org/hlavni-stranka-obory-prehlidky-autoopravar-junior---automechanik - výsledková listina, fotogalerie a propozice celé soutěže.Pavel Fidrmuc zaznamenal další úspěch a postoupil do celostátního kola soutěže Automechanik Junior 2015

Velká gratulace patří Pavlovi Fidrmucovi žáku 3.ročníku oboru automechanik, který získal 3.místo v krajské soutěži automechaniků. Martin Hrdlička se umístil na 7.místě. Krajské kolo soutěže se konalo v Benešově a zúčastnilo se jí 14 žáků z různých škol.
Pavel díky 3.místu postoupil do celostátního kola, které se uskuteční o velikonočních prázdninách v Mladé Boleslavi.

Pavlovi a Martinovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Pavel Fidrmuc získal na soutěži mladých automechaniků v Lysé nad Labem druhé místo.

SOŠ a SOU Nymburk pokračuje v tradici úspěchů žáků oboru automechanik. Žák třetího ročníku Pavel Fidrmuc získal druhé místo v soutěži automechaniků pořádané v rámci výstavy Rychlá kola 2014 v Lysé nad Labem. Soutěže se zúčastnilo osmnáct žáků.
Pavlovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.školní rok 2013/2014Soutěž odborných dovedností oboru


Strojní mechanik

Ve dnech 18. - 19. března 2014 proběhlo na Integrované střední škole technické ve Vysokém Mýtě regionální kolo soutěže odborných dovedností pro žáky 3. ročníků učebního oboru Strojní mechanik.
Ve dvoudenním klání se mladí strojní mechanici utkali v plnění praktických úkolů a rovněž absolvovali test, ve kterém museli prokázat své teoretické znalosti.
Teoretická část obsahovala 10 otázek včetně testu. Otázky byly z technického kreslení, matematiky, technologie, lícování a bezpečnosti práce.
V praktické části byl zhotoven „Kloubový spoj“.

Naši školu reprezentovali dva žáci ze 3.CZ
Schovánek Dominik (13. místo) a Holub Pavel (16. místo).Soutěž odborných dovedností oboru


Elektrikář – silnoproud

Ve dnech 19. a 20. 3. 2014 se ve Střední průmyslové škole v Trutnově, Školní 101 konala Soutěž odborných dovedností oboru elektrikář – silnoproud.
Do Trutnova přijelo soutěžit celkem 12 škol ze sedmi krajů. Zastoupeny zde byly kraje Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký, Kraj Vysočina, Jihomoravský a Středočeský kraj, jednou školou byla zastoupena i Praha. Každou školu reprezentovali vždy dva žáci třetího ročníku výše uvedeného oboru. Naši školu zastupovali dva žáci ze 3.ES David Kozák (5. místo) a Denis Maixner (15. místo).
Soutěž sestávala z teoretické a praktické části. V praktické části žáci zapojovali rozvaděč a prováděli zapojení schodišťového vypínače s paměťovým relé. Teoretickou část tvořil test, jehož součástí byly otázky z oblasti elektrotechniky a bezpečnosti práce.


Soutěž odborných dovedností oboru


Mechanik elektronik

Soutěž odborných dovedností proběhla ve dnech 25. – 26. 3. 2014 na VOŠ a SŠSE , Novovysočanská 48/280, Praha 9 a soutěže se zúčastnilo celkem 14 dvoučlenných družstev.

Teoretická část - obsahovala 50 otázek. Soutěž obsahovala otázky z elektrotechniky, elektroniky a bezpečnosti práce. Nejlépe byly zodpovězeny otázky, které neobsahovaly výpočty. Nejhůře výpočet za pomocí vzorců. Čas na teoretickou část v délce 1 hodiny byl dostačující. Maximální možný zisk v teorii byl 84 bodů, nejméně 24 ze 100 možných.

V praktické části - zadání – Aktivní výhybka pro subwoofer a dva satelity.
Stanovený čas ke zhotovení 420 minut byl dodržen u 65% soutěžících.
Komise hodnotila dodržování zásad BOZ, mechanické zpracování, pájení, funkčnost, zapojení měřícího pracoviště.
V praktické části byl maximální počet 200 bodů.

Zadání teoretické a praktické části soutěže odpovídalo požadavkům pro obor Mechanik elektronických zařízení, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Elektrotechnik.

Naši školu reprezentovali žáci třídy 3.EE Martin Slavík (22. místo) a
David Jouza (27. místo).O zlatou kuklu společnosti SIADO zlatou kuklu společnosti SIAD, takový název nesl již druhý ročník soutěže ve svařování, kterou v úterý 25. března od 8 do 16 hodin pořádala Střední škola technická. Zúčastnilo se jí celkem 57 soutěžících z 32 škol z devíti krajů České republiky.
Soutěž byla určena pro studenty druhých, třetích a čtvrtých ročníků denního studia, kteří absolvovali základní kurz ve svařování nebo tento kurz v současnosti absolvují, a současně nemají dokončené žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích podle metody svařování, přičemž jednotlivých kategorií se mohl zúčastnit pouze jeden student z každé přihlášené školy. Jejich úkolem bylo nejprve absolvovat teoretický test zahrnující otázky z technologie svařování a bezpečnosti při svařování, a následně praktickou část.
V metodě svařování 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) se zúčastnilo 32 žáků. Naši školu v této metodě reprezentoval žák 3.CZ Nikolae Bostan a umístil se na 13.místě.
V metodě 111 (svařování el.obloukem obalovanou elektrodou) se účastnilo 9 žáků a na 7.místě se umístil náš žák třídy 2.DO Tomáš Moraveček.

Třetí metodou bylo tavné svařování kyslíko-acetylenovým plamenem.
V celkovém pořadí se naše škola umístila na 11. místě se 154 body z 32 škol.


Automechanik Junior 2014Dne 28. 3. 2014 proběhlo na Integrované střední škole technické v Benešově krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2014, kterého se zúčastnilo devět středních škol ze Středočeského kraje. Každá škola nominovala podle počtu žáků oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel jednoho až dva soutěžící.

Mladé automechaniky čekala teoretická a praktická část. V teorii soutěžící vyplňovali test na počítači se 150 otázkami a poznávali různé díly automobilů. Největší důraz byl kladen na praktickou část, kde soutěžící na osmi pracovištích prováděli konkrétní opravy, diagnostiku a seřízení automobilů. Rozhodčí na jednotlivých pracovištích byli pedagogové zúčastněných středních škol a pedagogové ISŠT Benešov. Jako hlavní rozhodčí byl zvolen pan Vladimír Antonín, vedoucí učitel SOŠ a SOU Nymburk.

Vítězem krajského kola Automechanik Junior 2014 se stal se 453 body domácí Zdeněk Svoboda, druhé místo obsadil Dominik Pavlíček ze SOŠ a SOU Nymburk a na třetí příčce se umístil Petr Kolembář ze SOŠ a SOU dopravní Čáslav.

Vítězstvím v soutěži si Zdeněk Svoboda (ISŠT Benešov) a Dominik Pavlíček (SOŠ a SOU Nymburk) zajistili postup do celostátního kola, které se uskuteční 28. – 30. dubna 2014 v Service Training Center Škoda Auto v Mladé Boleslavi - Kosmonosích.


20. ročník celostátního finále soutěže Autoopravář junior 2014


28. – 30. dubna 2014

v prostorách
Service Training Center ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy
a
Servisního centra ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy

V termínu 28. - 30. dubna 2014 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav uskutečnil 20. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2014 ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik.

Naši školu reprezentoval v kategorii automechanik žák 3AA Dominik Pavlíček, který ve velké konkurenci obsadil krásné 7. místo.


AUTOMOBILEUM 2014 v HlušicíchV úterý 6. 5. 2014 se do výukového centra Hlušice sjeli žáci třetích ročníků automobilních oborů z Hronova, Holic, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové a Nymburka, aby poměřili síly v řidičských dovednostech.
Soutěž se skládala ze sedmi disciplín. Výměna žárovek a všech kol na vozidle se započítávala do týmové soutěže. Test z pravidel silničního provozu, jízda na kluzné ploše, parkování do podélného směru, couvání s přívěsem a otáčení vozidla v kruhu byly soutěže individuální.
Naši školu reprezentovali žáci třídy 3.AA – Jakub Krátký, Tomáš Pospíchal, Zdeněk Sochůrek a Jiří Brychsí z 3.AB.
V týmové soutěži naše družstvo skončilo na 4. místě.
V soutěži jednotlivců se Jakub Krátký umístil na skvělém 2. místě.Všem žákům gratulujeme a děkujeme za příkladnou přípravu a reprezentaci školy.školní rok 2012/2013


[IMAGE-5]

SOD oboru automechanik

Soutěž proběhla ve dnech 11. - 13. března 2013 v Mladé Boleslavi a soutěžilo se celkem ve třech oborech zařazených do letošní Přehlídky České ručičky: automechanik, karosář a autolakýrník.
Všechny soutěže měly teoretickou, poznávací a praktickou část. Jednotlivé části byly hodnoceny bodovým systémem, přičemž za teoretickou a poznávací bylo možné získat celkem 50% přidělených bodů. Nejvíce hodnocena byla samozřejmě část praktická, v níž mohli soutěžící dosáhnout na celou polovinu zbývajících bodů.
Juniorští automechanici byli v teoretické části prověřeni ze znalostí: - konstrukce motorových vozidel, elektrotechniky a elektroniky, technologie oprav motorových vozidel, diagnostických zařízení, řízení motorových vozidel.
V poznávací části soutěžící prokazovali znalosti z: - konstrukce běžných tipů vozidel, přípravků, jednotlivých částí a součástí automobilů, náhradních dílů a jejich kompletací.
Úžasné 10.místo obsadil žák 3.ročníku SOŠ a SOU Nymburk Jakub Vašíček.

SOD oboru elektrikář slaboproud

Organizace letošního ročníku soutěže se ujala Střední škola elektrotechnická a informačních technologií v Brně a to 18.dubna 2013.
A s čím si museli soutěžící poradit?
Praktická část - vyrobení, zhotovení a oživení zadaného elektrotechnického zařízení.
Soutěžní výrobky: nízkofrekvenční generátor s volitelným průběhem 200 Hz – 2kHz
Teoretická část - písemný test z elektrotechniky
Soutěž byla anonymní, každý soutěžící žák si vylosoval číslo, se kterým absolvoval celou soutěž.
Skvělé 3.místo obsadil náš žák 3.ročníku oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje Vladislav Mlejnecký.
[IMAGE-6]

SOD oboru elektrikář silnoproud

Stejně jako SOD oboru elektrikář slaboproud tak i soutěž oboru elektrikář silnoproud se konala dne 18.dubna 2013 na Střední škole elektrotechnické a informačních technologií v Brně.
Naši školu reprezentovali žáci Josef Zumr a David Řebíček a obsadili pěkné 14. a 15. místo.

SOD oboru zámečník

Organizaci soutěže dne 16.dubna 2013 zabezpečila Střední škola technická a ekonomická v Brně.
Soutěž byla určena pro žáky oboru zámečník/strojní mechanik 2. nebo 3. ročníků, vítěze regionálních kol. Z každého regionu se zúčastnili dva soutěžící.
A co museli soutěžící zvládnout?
Účelem soutěže bylo zhotovení a montáž malého strojírenského výrobku dle zadané výkresové dokumentace. Soutěž se pro letošní rok skládala z části praktické a z části teoretické (měření a test).
Naši školu reprezentoval žák 3.ročníku oboru strojní mechanik David Antoš a umístil se na pěkném 15.místě.

SOD oboru opravář zemědělských strojů

Letošní ročník soutěže organizovala SOŠ v Bruntálu dne 7.5.2013. Úkolu se zhostila po té, co v loňském školním roce vyhrál její žák.
Soutěž se skládala z 8 disciplín. Jednotlivé úkoly byly hodnoceny bodově, výsledné pořadí bylo určeno součtem všech bodů, kterých účastník dosáhl.
A co museli soutěžící zvládnout?
• test z pravidel silničního provozu,
• test ze znalostí technologie oprav, motorových vozidel a zemědělských strojů,
• poznávací test,
• strojní obrábění,
• opravy motorů,
• opravy elektrického příslušenství,
• ruční zpracování kovů,
• svařování plamenem.

Naši školu reprezentoval žák Jan Matoušek , který obsadil krásné 11.místo.
[IMAGE-7]

školní rok 2011/2012XVII. ročník celostátní přehlídky odborných dovedností žáků, oboru Elektrikář – silnoproud, které se konalo dne 14. a 15.2.2012 na SŠ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ, PRAHA 9, Poděbradská 1/179


Umístění jednotlivců:
1. Vlášek Martin, SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179
2. Hašek Dominik, SOŠ a SOU - Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové
3. Soukup Dominik, SOŠ a SOU - Nymburk, V kolonii 1804, 288 46 Nymburk
4. Slabý Jiří, SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179
5. Nemeš Tomáš, SPŠ - Hronov, Hronovského 910, 549 31 Hronov

Družstva:
1. SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179
2. SOŠ a SOU - Hradec Králové, Hradební 1029, Hradec Králové
3. SPŠ - Hronov, Hronovského 910, 549 31 Hronov
4. SOŠ a SOU - Nymburk, V kolonii 1804, 288b 46 Nymburk
5. ISŠ – Nová Paka, Kumburská 846, 50901 Nová Paka
[IMAGE-1]
Dominik Soukup ( vpravo )

Kromě Dominika Soukupa naší školu reprezentoval i Jiří Krupička , který se umístil na 13.místě.

Ve dnech 20. a 21. února 2012 se ve Svitavách na Středním odborném učilišti konala SOD třetích ročníků oboru Strojní mechanik - Zámečník


Naši školu reprezentovali žáci Matouš Holub a Petr Havel a obsadili 8. a 9. místo v této soutěži.

Automechanik Junior 2012 – krajské kolo


Krajské kolo SOD Automechanik Junior 2012 se uskutečnilo na naší škole SOŠ a SOU Nymburk dne 12.března 2012.
Soutěž se skládala ze tří částí. V rámci teorie absolvují soutěžící test na počítači, kde je náhodnou volbou určeno 150 otázek. Další teoretické poznatky prověřuje část poznávací, ve které čekalo na automechaniky 8 stanovišť s různými díly automobilů, nářadí a měřících přístrojů. Největší důraz je ovšem v soutěži kladen na část praktickou, kde je úkolem ve stanoveném limitu 15 minut provést konkrétní opravy, diagnostiku a seřízení automobilů. Praktická část byla doplněna i jízdou zručnosti s osobním automobilem. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Michal Vondrášek obsadil 1.místo a Martin Hotovec 2.místo !! Gratulujeme…
[IMAGE-2]

FINÁLE SOUTĚŽE AUTOMECHANIK JUNIOR 2012


Ve dnech 10. až 13. dubna 2012 se uskutečnilo finále již 18.ročníku soutěže AUTOMECHANIK JUNIOR v Ostravě. Soutěž pořádala Střední škola technická a dopravní Ostrava Vítkovice.
Ve finále soutěžilo 27 žáků z celé republiky. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo 10. 4. 2012 v 17 hodin. Samotná soutěž začala druhý dne v 7 hod. rozdělením soutěžících na jednotlivá pracoviště. Žáci byli rozděleni do dvou skupin: praktická a poznávací část.
Testová část soutěže probíhala samostatně následujícího dne.
Testová část 140 bodů, čas 100 min. otázek (maximální možný počet 140 bodů), poznávací část 14 pracovišť (maximální možný počet bodů 140 bodů), praktická část 14 pracovišť (maximální možný počet bodů 280 bodů). Celkem bylo možno získat 560 bodů. Na každém pracovišti jednotliví komisaři hodnotili znalosti a dovednosti žáků.Testová část probíhala na počítačové učebně školy, poznávací i praktická část v areálu dílen Střední školy technické a dopravní Ostrava Vítkovice.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na Slezkoostravském hradě 12. 4. 2012. Náš žák Michal Vondrášek se umístnil v soutěži AUTOMECHANIK JUNIOR na pěkném 12.místě.

Soutěž odborných dovedností 2012 Elektro - slaboproud


Ve dnech 21.-22.3.2012 uspořádala Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 v pořadí již 9. soutěž odborných dovedností žáků středních škol přehlídky České ručičky 2012.
Vítězem SOD oborů elektro v zaměření slaboproud je Petr Chuchvalec, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804.
Kromě Petra Chuchvalce naši školu reprezentoval i žák Jan Chumlen, který obsadil velmi pěkné 9.místo.
[IMAGE-3]
[IMAGE-4]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj