Aktuální informace pro ubytované

Vážení rodiče, milí studenti a žáci,

INFORMACE NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ

Vážení rodiče, žáci a studenti,


Při nástupu k ubytování je třeba předat:
• přihlášku k ubytování originál pokud byla zaslána mailem
• souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
• prohlášení o bezinfekčnosti
• potvrzení o studiu
• čestné prohlášení o odpovědnosti za bezpečný provoz vlastního elektrického zařízení (spotřebiče) užívaného pro soukromé účely v prostorách cizího vlastníka (domov mládeže)U žáků 1. ročníků a nových uchazečů navíc ještě:
• přihlášku ke stravování
• 1 ks fotografie (formát na OP)
• 1 ks visací zámek
• 150,- Kč čip k odběru stravy


Všichni ubytovaní:
Doložit kopii záručního listu, případně potvrzenou revizi na elektrospotřebiče, následně používané v domově mládeže.


Prosíme všechny nově ubytované, aby vyplnili přihlášku ke stravování do 31.8. a poslali ji e-mailem vedoucí stravování paní Váňové na adresu: vanova@copnb.cz
Po odevzdání přihlášky ke stravování, Vám bude vygenerován kód (variabilní symbol) pro příští platby přímo na účet. Za ubytování v domově mládeže se platí měsíčně 1 500,00 Kč, za stravu celkem 122,00 Kč (snídaně s přesnídávkou 36,00 Kč, oběd 45,00 Kč a večeře 41,00 Kč).
První ročníky a nově ubytovaní mají nástup do DM 31.8. v 17:00hod. V jídelně školy budou všem poskytnuty aktuální informace, rozdělení do výchovných skupin a samotné ubytování.
Případné otázky na této schůzce zodpoví i vedoucí školní jídelny.

S pozdravem za všechny vychovatelky

Bc. Martina Martincová, MBA, MPA
Vedoucí vychovatelka DM
email: martincova@copnb.cz, mobil: 728 301 209
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj