Aktuální informace pro ubytované

Vážení rodiče, milí studenti a žáci,

INFORMACE NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ

Vážení rodiče, žáci a studenti,


Při nástupu k ubytování je třeba předat:
• přihlášku k ubytování originál pokud byla zaslána mailem
• souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
• prohlášení o bezinfekčnosti
• potvrzení o studiu
• čestné prohlášení o odpovědnosti za bezpečný provoz vlastního elektrického zařízení (spotřebiče) užívaného pro soukromé účely v prostorách cizího vlastníka (domov mládeže)U žáků 1. ročníků a nových uchazečů navíc ještě:
• přihlášku ke stravování
• 1 ks fotografie (formát na OP)
• 1 ks visací zámek
• 150,- Kč čip k odběru stravy


Všichni ubytovaní:
Doložit kopii záručního listu, případně potvrzenou revizi na elektrospotřebiče, následně používané v domově mládeže.


Prosíme všechny nově ubytované, aby vyplnili přihlášku ke stravování do 31. 7. 2023 Online přihláška
Po odeslání přihlášky ke stravování, Vám bude vygenerován kód (variabilní symbol) pro příští platby přímo na účet. Za ubytování v domově mládeže se platí měsíčně 1 500,00 Kč, za stravu celkem 122,00 Kč (snídaně s přesnídávkou 36,00 Kč, oběd 45,00 Kč a večeře 41,00 Kč).
Nástup prvních ročníků bude v neděli 3. 9. 2023 v 17 hodin ve školní jídelně. Ostatní příjezd do 21 hodin.
Případné otázky na této schůzce zodpoví i vedoucí školní jídelny.

S pozdravem za všechny vychovatelky

Bc. Martina Martincová, MBA, MPA
Vedoucí vychovatelka DM
email: martincova@copnb.cz, mobil: 728 301 209
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj