EXKURZE MUZEUM ČOKOLÁDY GRÉVIN PRAHA

V rámci projektu „IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 se žáci třídy 1EA zúčastnili exkurze do pražského Muzea čokolády s cílem rozšířit si znalosti o výrobě čokolády a belgických pralinek.

Součástí prohlídky s výkladem o zpracování kakaa byl také workshop, kde si žáci vyrobili 4 tabulky čokolády a dle vlastní fantazie ozdobili ořechy či sušeným ovocem. K vidění byla také osobní sbírka obalů od čokolády, která je zapsaná v Guinessově knize rekordů.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj