Organizace výuky od středy 14. 10. 2020 do odvolání (aktualizováno 2. 11. 2020)

Z nařízení vlády je od středy 14. 10. 2020 do ODVOLÁNÍ zavedena distanční výuka ve všech předmětech včetně praktického vyučování. Distanční výuka je povinná a eventuální neúčast musí být řádně omluvena. Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím Bakalářů (Modul Komens nebo Domácí úkoly), ale postupně přecházíme na Google (od 2. 11. 2020). Úkoly plní žáci v den, kdy mají příslušný předmět. U maturitních oborů i učebních oborů proběhne výuka pomocí videohovorů s využitím Google Meet, Google Učebna a Google Kalendář. Distanční výuka učebních oborů kategorie E proběhne ve speciálním režimu dle pokynů třídních učitelů. Od pondělí 26. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 jsou volné dny (prázdniny a státní svátek).
Pozn.:
- připojení přes Bakaláře je v některých chvílích silně přetížené a je nutno čekat i několik minut nebo se hlásit opakovaně
- v případě nezdaru s připojením nebo při problémech s odesláním úkolů kontaktujte emailem příslušné vyučující
- při přihlášení do Bakaláře na PC zůstávejte přihlášeni jen nezbytně nutnou dobu
- pro přihlášení do Googlu používejte jen školní účty


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj