Pozvánka na informační schůzku

Dobrý den,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na úvodní informační schůzku dne

28. června 2021 od 16:00 hodin v kulturním sále školy.

Cílem schůzky je poskytnutí informací nutných pro úspěšné zahájení a průběh studia. Je tedy nutné, aby se schůzky účastnil žák i jeho zákonný zástupce.

Po kliknutí na název článku získáte podrobné informace.

Na informační schůzce si můžete vyřídit následující:

1. Objednání studentského průkazu ISIC, poplatek za vystavení průkazu činí 290,- Kč. Formulář k vystavení karty Vám zasíláme přílohou. Prosím o jeho vytištění a předání na schůzce. K vystavení karty ISIC je potřeba i fotografie žáka. Focení žáků proběhne na schůzce. Poplatek 290,- Kč prosím uhraďte do 31. 7. 2021 na účet školy č.: 3578094/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka/žákyně a do zprávy pro příjemce uveďte ISIC + jméno a příjmení žáka.

2. Přístupová hesla do Bakalářů. Systém Bakaláři umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli a žáky či jejich rodiči. Bližší informace poskytneme na schůzce.

3. Poplatek 500,- (SRPŠ + Admin) - spolek přispívá na mimořádná stipendia za výborný prospěch, odměny pro žáky za umístění v soutěžích a olympiádách, na kulturní akce, exkurze žáků apod. Dále jsou peníze použity na administrativní úkony během roku. Částku 500,- prosím uhraďte do 31. 8. 2021 na účet č.: 20232191/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka/žákyně a do zprávy pro příjemce uveďte ADMIN + jméno a příjmení žáka.

4. Objednání 1 sady pracovního oblečení a obuvi - žáci učebního oboru mají nárok na 1 sadu pracovního oděvu + bot zdarma. Na základě Vámi vyplněného formuláře bude požadovaná velikost objednána a připravena k vyzvednutí v září. Formulář k vyplnění zasíláme přílohou. Připravte si také číslo účtu, na který bude žákovi zasílána výplata za práci v odborném výcviku.

5. Zakoupení učebnice angličtiny 710,- Kč. Učebnice němčiny bude k dispozici v září 2021. Seznam ostatních učebnic a pomůcek, které je potřeba obstarat před nástupem ke studiu, najdete na našich stránkách www.copnb.cz.
Učebnici ANJ lze zakoupit i během letních prázdnin, pouze hotově při převzetí.

6. Stravování - kartu ISIC využijete i při stravování ve školní jídelně. Podrobnosti ke stravování včetně přihlášení najdete na www.copnb.cz.

7. Ubytování na domově mládeže - na schůzce bude přítomna vedoucí vychovatelka domova mládeže pro případné zájemce o ubytování

V případě, že se informační schůzky nemůžete zúčastnit, kontaktujte prosím paní Adamcovou
na studijním oddělení školy adamcova@copnb.cz nebo na tel. 734 575 892.


Soubory ke stažení:ISIC - informační dopisISIC - žádost o vystavení kartyOOPP - pracovní oblečení
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj