Výsledky 2.kola přijímacího řízení - na všechny obory vzdělání

V přiloženém souboru naleznete výsledky 2.kola přijímacího řízení na všechny obory vzdělání pro školní rok 2022/23.


Odevzdání zápisového lístku: zápisový lístek můžete zaslat poštou na adresu školy nebo ho donést osobně na studijní oddělení školy. Na nástavbové studium oboru vzdělání Podnikání, Provozní elektrotechnika a Provozní technika a také na zkrácené studium se zápisový lístek neodevzdává. Prosím uchazeče o toto studium, aby svůj úmysl nastoupit ke studiu sdělili na tel. 734 575 892 nebo na email adamcova@copnb.cz a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Soubory ke stažení:2.kolo přijímacího řízení 2022/23
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj