Zahájení školního roku 2022-2023

Pro 1.ročníky je připraveno slavnostní zahájení studia dne 1.9.2022 od 9.30 hodin v kulturním sále školy.

Ostatní ročníky začínají normálně dle aktuálního rozvrhu hodin v 7:55 hod., kdy zvoní na 1. vyučovací hodinu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptační kurz pro 1.ročník Ekonomika a podnikání: 5.-7.9.2022 v Seleticích
Adaptační kurz pro 1.ročník Elektrotechniky: 7.-9.9.2022 v Seleticích

Plná penze a pitný režim v ceně kurzu. Dopravu zajistí a hradí škola.

Platbu za adaptační kurz 1.600,- Kč prosím zasílejte na účet školy č. 3578094/0300 do 31.8.2022.
Do zprávy pro příjemce uveďte ADAPT + příjmení žáka


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj