3. průběžné kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 12 vyhlášky č 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 3. průběžné kolo přijímacího řízení. (bližší informace se zobrazí po rozkliknutí odkazu...)

Přihlášky ke studiu do 3. kola přijímacího řízení přijímáme průběžně do naplnění kapacity vytvořených tříd.
Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zasílány poštou nebo předány osobně. Možnost vyjádřit se k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí bude stanovena individuálně. Nahlížení do spisu není povinností uchazeče ani jeho zákonných zástupců (dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky 3. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení (bez započítávání výsledků jednotné přijímací zkoušky u maturitních oborů).
Jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkoušky se nekonají.


Nabízíme několik volných míst do naplnění celkové kapacity v níže uvedených oborech vzdělání.
4leté maturitní obory:


63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením na management volného času a sportu - 4 místa

3leté učební obory:

41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 3 místa
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - 3 místa
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - 10 míst

3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
(je třeba doporučení školského poradenského zařízení)

29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (cukrářské práce) - 6 míst
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (kuchařské práce) - 1 místo
23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - 2 místa

2leté denní nástavbové studium:

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA - 5 míst
26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 5 míst
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 12 míst
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj