Poplatek 500,- Kč na SRPŠ a provozní náklady ve školním roce 2022/23

Vážení rodiče.
Výbor sdružení rodičů a přátel školy při SOŠ a SOU Nymburk rozhodl o vybírání příspěvku na školní rok 2022/23.
Tento příspěvek zůstává v nezměněné výši 300,- Kč za žáka na jeden školní rok.
Příspěvek SRPŠ platí pouze jeden ze sourozenců na škole.

Z vybrané částky jsou hrazeny příspěvky na školní akce, které jsou součástí vzdělávacích programů např. exkurze, výlety, divadelní a filmová představení, lyžařský výcvik.
Dále je přispíváno na zajištění maturitních a závěrečných zkoušek, odměny žáků za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy, apod.

Poplatek je možné uhradit na účet č. 20232191/0100, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno žáka/žákyně a třídu.

Dále je vybírán příspěvek na provozní náklady nehrazené ze státního rozpočtu (např. spotřební materiál, nářadí, licenční poplatky výukových programů apod.) a to ve výši 200,- Kč na jeden školní rok a to za každého žáka školy.

Žáci, kteří neuhradí požadovanou částku, nemají nárok na čerpání těchto příspěvků (tzn. žák si hradí např. plnou výši vstupného či dopravu).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj