ERASMUS 2020-2023 GoGreen

SOŠ A SOU NYMBURK je aktivně zapojena do mezinárodních projektů ERASMUS v oblasti studentských mobilit. Aktuálně probíhá projekt s názvem ERASMUS 2020-2023 GoGreen, který je zaměřen na obnovitelné zdroje energií.

SOŠ A SOU NYMBURK spolupracuje s partnerskými školami z německého Kaiserlsauternu a bulharského Haskova. Desetičlenné pracovní skupiny studentů z každé školy a dva učitelé, koordinátoři práce, absolvují týdenní pobyt na každé partnerské škole. Soustředí se na témata související s problematikou obnovitelných zdrojů.
První pobyt v Německu a Bulharsku již naši studenti absolvovali na jaře 2022. Pracovním jazykem projektu je angličtina, takže se studenti zdokonalují nejen v odborné části, ale také ve svých jazykových dovednostech.
Nymburská škola hostila v týdnu od 9. – 14. 10. 2022 oba partnerské týmy. Studenti se zajímali především o výrobu elektrické energie jak z klasických, tak z obnovitelných zdrojů. Zaujala je i problematika aquaponie a recyklace odpadů. V rámci těchto témat navštívili firmu CIUR a.s. Brandýs nad Labem. Tato firma je zaměřena nejen na samotnou recyklaci papíru a výrobků z tohoto produktu, ale je zajímavá i tím, že recyklovaný papír přetváří v produkt, který využívají filmaři dokonce až v Hollywoodu pro filmový sníh a prach. Sami žáci byli překvapeni, v kolika známých filmech, např. StarWars, Gladiátor, byl tento sníh a prach použit.
Kromě práce na projektu studenty také čekal kulturní program. Nejenže si prohlédli historické objekty v Nymburce, ale velkým zážitkem pro všechny byla i návštěva Prahy, především jejího historického centra. Kulturně-historický podtext je druhým cílem projektu.
Týdenní pobyt byl zakončen symbolicky, zeleně – vysázením dvou stromů na dvoře SOŠ A SOU Nymburk. K výsadbě byla zvolena lípa, český národní strom.
Celý projekt bude dokončen v březnu 2023 návštěvou našich studentů v Kaiserslauternu. Již dnes můžeme konstatovat, že kromě pracovních vztahů byla mezi účastníky navázaná pevná přátelství, která se mohou nadále rozvíjet.
Škola se zapojuje do mezinárodních projektů právě proto, aby studenti získali lepší přehled o studiu v zahraničí, využili své jazykové dovednosti a zjistili, že podmínky, za kterých je jim umožněno studovat, nejsou všude stejné. Každá země má svá specifika a ČR na tom rozhodně není v porovnání s ostatními, v oblastech dostupnosti a možností školství, nijak špatně.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj