Informace o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče – cizince

Doklady, které je třeba doložit:

1. Vysvědčení 8. a 9. třída
2. Zdravotní pojištění
3. Pas
4. Potvrzení o povolení pobytu v ČR (dočasné, trvalé či statut uprchlíka)
5. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (osobám, které se vzdělávaly alespoň 2 roky mimo území ČR v posledních 4 letech)
6. Žádost o složení zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (pro uchazeče se statusem uprchlíka)
7. Přihláška na střední školu
8. V případě přihlášky ke studiu na všechny učební obory a maturitní obor Elektrotechnika je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu

Pokud uchazeč-cizinec požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a bude mu při splnění podmínek prominuta, bude jeho znalost tohoto jazyka ověřena rozhovorem sestávajícím se z následujících částí:

1) krátké představení vlastní osoby (datum a místo narození, vzdělání, záliby, motivace ke studiu) – součástí jsou odpovědi na dotazy komise k těmto oblastem
2) popis obrázku z běžného života včetně odpovědí na dotazy komise vážící se k tomuto obrázku
3) přečtení krátké ukázky textu v českém jazyce
4) zapsání krátkého textu v českém jazyce latinkou

Z rozhovoru komise pořizuje protokol obsahující závěrečné hodnocení uspěl/neuspěl v přijímacím rozhovoru, přičemž k celkovému hodnocení „uspěl“ je třeba, aby uspěl minimálně ve třech ze čtyř částí rozhovoru.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj