Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024

Přihlášky ke vzdělání pro první kolo přijímacího řízení lze podat nejpozději do 1. března 2023 na všechny obory vzdělání.
Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče. Na přihlášce mohou uchazeči uvést až dvě školy (nebo jednu se dvěma obory) v pořadí podle zájmu. Pořadí škol (oborů) musí být shodné na obou tiskopisech.

Přihlášku můžete odevzdat osobně (na studijním oddělení školy 7:00 – 15:00hod.) nebo zaslat poštou.

Po odevzdání přihlášky bude uchazečům přiděleno registrační číslo. Pokud si uchazeč zvolí dva obory na naší škole, obdrží dvě registrační čísla. Registrační číslo bude všem uchazečům zasláno poštou v informačním dopise.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj