ERASMUS+ GoGreen

ERASMUS GO GREEN POKRAČUJE ...

V září 2020 naše škola úspěšně vstoupila do projektu ERASMUS+ GoGreen ve spolupráci s německou a bulharskou partnerskou školou. Tento projekt, jak už jeho název napovídá, se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich praktickou využitelností. Realizuje se formou vzájemných studentských krátkodobých pobytů ve všech třech zemích.
Právě tento týden probíhá pracovní pobyt skupiny studentů naší školy a to opět v německém Kaiserslauternu. Naposledy, v rámci tohoto projektu, se potkávají skupiny studentů z Německa, Bulharska a Čech a společně tvoří závěrečnou práci, která spočívá v sestavení reálného modelu aquaponie.
Krom práce na projektu si studenti užívají společně strávené chvíle i mimo školní budovu. Osvěžením byla návštěva Domu udržitelnosti nebo Technického muzea Speyer. Zejména návštěva muzea Speyer zanechala hluboké dojmy.
Celá skupina odjížděla na tento pobyt s velkým nadšením a očekáváním, protože dokázali během předchozích setkání navázat nejen pracovní, ale především kamarádské vztahy se svými, zejména německými, kolegy. Cíle projektu a nejen ty odborné, jsou tedy splněny. Navázat pracovní a přátelské kontakty, které lze v budoucnu využít.
Jakým způsobem je studenti využijí, to je již na nich. Poděkování patří pedagogickému doprovodu a celé pracovní skupině, která se na projektu podílela.
Nyní nezbývá, než jim popřát šťastnou cestu domů a hodně štěstí u maturitních zkoušek, které jsou doslova za dveřmi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj