Informace k přijímacímu řízení 2023/24 - na učební obory vzdělání

Dnes a zítra budou všechna nevyzvednutá rozhodnutí o NEpřijetí odeslána poštou doporučeně do vlastních rukou.
Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání přiložen.
Soubory ke stažení:Vzor odvolání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj