Výsledky 1. kola přijímacího řízení na maturitní obory vzdělání


V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804, od 1. 9. 2023 do 1. ročníků denní formy vzdělávání na maturitní obory. V souladu s ustanovením zákona se tímto zveřejněním v uvedené datum považuje rozhodnutí o přijetí ke studiu za doručené školou.

Přiložen je i soubor s nepřijatými uchazeči.

Důležité informace:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá.

Nepřijatí uchazeči se mohou dostavit pro rozhodnutí o nepřijetí osobně na studijním oddělení školy po zveřejnění výsledků dne 2.- 3. 5. 2023, současně poskytneme informace o dalších možnostech vzdělávání na naší škole (odvolání, případná volná místa v jiných oborech vzdělání). Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou následující den. Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím naší školy.

V případě přijetí je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit škole zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. do 16. 5. 2023. Týká se to uchazečů o čtyřleté maturitní obory vzdělání. Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají. Uchazeči o nástavbové studium potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole na email adamcova@copnb.cz.


Soubory ke stažení:Seznam NEpřijatých uchazečů na maturitní obory vzděláníSeznam přijatých na nástavbové studiumSeznam přijatých uchazečů na maturitní obory Vzor odvolání
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj