2. kolo přijímacího řízení - průběžné informace

V případě zájmu o naši školu sledujte výhradně naše webové stránky. Informace na některých jiných stránkách jsou často zastaralé a neúplné.
INFORMACE NA STRÁNKÁCH KRAJE JSOU PŘEDBĚŽNÉ A JSOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY.

V současné době se řeší odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati z kapacitních důvodů.


Pro podání přihlášek do 2. kola je stanoven termín do 26. 5. 2023 a následně 5. 6. 2023 budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení za 2. kolo. (rychlost podání přihlášky nebude mít na rozhodnutí o přijetí žádný vliv)

Obory, u kterých vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení:
Kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti i pro 2. kolo přijímacího řízení.
Součástí přihlášky na maturitní obory je i výpis z didaktických testů, který vám zašle škola/y, na kterých jste je konali v 1. kole.

4leté maturitní obory:
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (se zaměřením na organizaci, management a marketing volného času a sportu) - 8 míst
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (se zaměřením na informatiku, robotiku a elektroenergetiku) - 10 míst

2leté nástavbové maturitní obory
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 19 míst

3leté učební obory:
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - 7 míst
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - 18 míst
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - 1 místo
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - 14 míst

3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – kuchařské práce - 2 místa


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj