Zaregistrování přihlášky ke studiu

Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče. Přihláška ke studiu, která nebude mít všechny náležitosti, nebude registrována. Žádáme uchazeče o přesné nastudování našich kritérií pro přijetí a doložení všech potřebných dokumentů (lékařský posudek, výsledky JPZ z 1. kola přijímacího řízení, doklad o pobytu v ČR atd.) Uchazeči o maturitní studium musí splňovat kritérium minimálního počtu 20 bodů z ČJ a 10 bodů z MAT.

Pokud přijde chybně vyplněná přihláška ke studiu, nebo nebude mít všechny potřebné dokumenty, nemůže být registrována.

Kritéria přijímacího řízení naleznete na našich webových stránkách pod záložkou UCHAZEČI - Přijímací řízení na školní rok 2023/24


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj