Český den proti rakovině 2023

Při sbírkové preventivní akci "Český den proti rakovině" dne 10. 5. 2023 byla prodejem kytiček získána částka 10.162,- Kč
Vybrané prostředky budou použity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině Praha - nádorovou prevenci, podpora výzkumu apod.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj