ČEZ ESCO maturita

Ve dnech 30.10. - 1. 11. se vybraní žáci tříd 4MA a 2NB zúčastnili v Praze ČEZ ESCO maturity, kterou organizovala ČEZ ESCO, a. s. Na závěr ESCO maturity proběhla vědomostní a dovednostní soutěž o hodnotné ceny. Vítězem se stal žák naší školy ze třídy 4MA Radovan Beneš. Gratulujeme!

Během akce proběhly prezentace a exkurze z oblasti klimatizace, vzduchotechniky a technické správy budov, za spoluúčasti společností KART spol. s r.o. a AZ KLIMA spol. s r. o. Navštívené, spravované objekty výše uvedených společností byly: Obchodní centrum Řepy a hotel Hilton.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj