Výuka dne 27. 11. 2023 - Informace ka stávkovému dni

Výuka bude až na výjimky probíhat dle platného rozvrhu. Část pedagogických zaměstnanců se ke stávce připojila svou aktivní účastí. Ostatní pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci požadavky stávky plně podporují, ale rozhodli se zabezpečit chod školy dle svého pracovního zařazení.

Proč se stávkuje?
Co reálně hrozí naší škole?
- nebudeme moci dělit výuku některých předmětů na více skupin (cizí jazyky, informační technologie, měření v odborných dílnách, semináře a odborný výcvik)
- poklesnou (už tak nízké) platy nepedagogických pracovníků (úklid, kuchyň, údržba, administrativa), bez kterých nelze zajistit provoz naší velké školy.
O platy učitelů v této stávce skutečně prioritně nejde, byť jejich zákonem daná výše je v nedohlednu.

Vedení školy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj