Exkurze do Drážďan

Ve středu 20. prosince měli žáci naší školy možnost navštívit drážďanské vánoční trhy, kde byla i přes deštivé počasí příjemná atmosféra.

V Muzeu hygieny si prošli všechny expozice a každý nalezl takovou, která jej zaujala. Největší úspěch měly ovšem interaktivní exponáty - např. měření mozkové aktivity. Během celého dne žáci vyplňovali pracovní list týkající se muzea a příbuznosti anglického a německého jazyka. Alespoň jeden z těchto jazyků měl každý žák možnost využít během individuálního volna, které někteří využili k nákupům vánočních dárků.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj