Přijímací řízení na školní rok 2024/25 - kritéria přijetí ke studiu

Kritéria přijetí ke studiu na naší školu jsou k nahlédnutí pod záložkou PRO UCHAZEČE - Přijímací řízení na školní rok 2024/25.

Zdravotní posudek je třeba doložit u všech oborů vzdělání vyjma 63-41-M/01 Ekonomiky a podnikání, 64-41-L/51 Podnikání a 23-43-L/51 Provozní techniky.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj