Přijímací řízení - informace k pozvánkám na JPZ

V tuto chvíli jsou všem uchazečům o maturitní studium na naší škole rozeslány pozvánky k JPZ. Ti, kteří podali přihlášku elektronicky prostřednictvím systému DiPSy, najdou pozvánku v zaručené komunikaci v systému DiPSy. Ostatní, kteří podali přihlášku v papírové podobě nebo výpisem z DiPSy, obdrží pozvánky k JPZ doporučenou poštou. Prosím všechny o kontrolu a přečtení v systému DiPSy. V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat školu na tel. 734 575 892.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj