Interactive history of Prague

Během konání přijímacích zkoušek se v pátek a v pondělí vydaly třídy 1MA, 1MB, 2MA a 2HA na exkurzi s cílem prohloubit své znalosti o Královské cestě v Praze, které využijí v průběhu studia.

Žáci si předem ve skupinách zpracovali informace o konkrétních historických památkách, které během cesty různou formou předávali svým spolužákům. Takto si vyzkoušeli roli průvodce, který své vědomosti předává v cizím jazyce druhým.
Kromě obdivování architektury, soch a pozorování běhu života kosmopolitní metropole žáci kreativně, aktivně a s nasazením plnili sérii úkolů propojující znalosti z historie, společenských věd a schopnosti komunikace v anglickém jazyce.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj