STRETECH 2024

Prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT se ve středu 5.června zúčastnili žáci 2HC Jiří Lazar, Jakub Kára a ze třídy 1HC David Zahrádka.

Tématem jejich práce nazvané "Model energeticky úsporného domu" bylo vytvořit funkční sytém vybavený solární a větrnou elektrárnou, bateriovým úložištěm, elektrickým osvětlením, vytápěním a ohřevem vody. Model byl na konferenci Stretech úspěšně předveden nejenom odborníkům z ČVUT, ale i široké veřejnosti.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěšných konstrukcí.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj