Informace k 2. kolu přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 21. 6. 2024 v DiPSy, na webu školy www.copnb.cz a na nástěnce u vchodu do školy a to pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Před vydáním rozhodnutí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů, právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 18., 19. a 20. 6. 2024 v době od 12:00 do 15:00 hodin na studijním oddělení školy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj