Zahájení školního roku 2012/2013 - denní studium

Dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na slavnostní zahájení školního roku pro I.ročníky denního studia.

Slavnostní zahájení se koná v pondělí 3.9.2012 v 9:30 hodin v kulturním sále školy.

V úterý 4.9.2012 začíná vyučování v 7:55 hodin.
Žáci učebních oborů dostanou 1x pracovní oděv ( montérky ) a pracovní obuv ve škole. Doporučujeme rodičům zajistit ještě 1x pracovní oděv na výměnu. Dále pro obory automechanik, opravář zemědělských strojů, strojní zámečník, elektrikář, elektromechanik či elektrotechnik je nutné zajistit 1 ks posuvného ocelového měřítka nejlépe 150 mm a 1 ks ocelového měřítka 300 mm.

Žáci oboru potravinářská výroba a stravovací a ubytovací služby musí mít zdravotní průkaz. Finanční poplatek ve výuce odborného výcviku pro učební tyto obory je 40,-- Kč za den. Peníze jsou vybírány v celkové částce 200,-- Kč (5 vyučovacích dnů) vždy v pondělí při odborném výcviku učitelkami odborného výcviku . Týká se pouze žáků, kteří jsou ve cvičné kuchyňce ve škole nikoli na provozním pracovišti. Za vybranou částku se nakupují suroviny na výuku žáků. Žáci uvařená jídla sami konzumují a jsou náhradou plnohodnotného obědu včetně zákusku (Kuchařské práce). Cukrářské obory vzhledem k cenám základních surovin a počtu žáků rovněž velmi těžko finančně vycházejí, byť jsou školou dotovány. Pokud žák během týdne onemocní nebo se nedostaví, bude částka převedena do dalšího týdne odborného výcviku pouze v případě, že ho zákonný zástupce v době od 6:30 hod. do 7:00 hod. na tel. č. 733 715 238 (UOV – p. Černá, p. Hoblová, p. Henzlová) omluví.

Žáci ostatních učebních oborů a studijních oborů budou s potřebou učebních pomůcek seznámeni v nejbližších dnech prostřednictvím našich web.stránek ( seznam učebnic a sešitů se zpracovává…) . Dále se bude vybírat částka 500,- Kč na provozní náklady ( 1x ročně ).

Nástup ubytovaných v Domově mládeže se řídí zaslanými informacemi. Vedoucí vychovatelka pí.Přeučilová , tel. 733 715 240 , 325 512 154 ( ústředna ).

Přejeme hodně úspěchů ve studiu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj