SOŠ a SOU Nymburk otevírá nové dílny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zahájí od 1.9.2012 výuku v nových moderně vybavených dílnách, které se skládají z nové budovy a z nově zrekonstruovaných prostor staré školy. Kolaudace proběhla dne 24.4.2012.


Nová budova je jednopodlažní. V přízemí je svařovna, sklad materiálu, zázemí pro žáky oborů malířské a zednické práce. V prvním patře jsou kanceláře učitelů OV a šatny žáků včetně sociálního zařízení .
Zrekonstruované prostory staré školy využijí žáci oborů strojní mechanik (zámečník), automechanik, opravář zemědělských strojů a klempíř.
Součástí projektu je i nákup a instalace nového vybavení. Výběrové řízení na dodávku strojů probíhá v současné době ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Díky realizaci projektu jsme vyřešili problém neodpovídajících učebních prostor k zajištění odborné a praktické výuky všech oborů na naší škole.
Na realizaci byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Střední Čechy ve výši 29 035 493,80 Kč a finanční částkou 17 968 996,20 Kč se na realizaci podílel Středočeský kraj.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj