Zahájen provoz velké počítačové učebny

(8.10.2008) První týden provozu má za sebou nová počítačová učebna pro 30 PC.

Tato učebna vznikla během dvou měsíců na místě bývalé elektrolaboratoře. Díky své nadstandardní kapacitě umožní počítačem podporovanou výuku i v těch předmětech, které nelze podle osnov dělit na skupiny. O velikosti učebny svědčí i to, že na propojení počítačů do sítě bylo použito 750 m kabeláže. Fotografie ukazují, jak zastaralé elektrické stroje uvolnily místo moderním informačním technologiím.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj