Důležitá informace pro žáky 1. ročníků

Pro rodiče žáků 1. ročníků oborů vzdělání Potravinářská výroba (cukrářské práce), Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce), Malířské a natěračské práce, Zednické práce.

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera bude zařazen/a do třídy určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby žáka je třeba doložit zprávou z vyšetření na odborném pracovišti.

Zpráva z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra umožňuje škole individuálně přistupovat ke vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků.

Žádáme Vás proto o předložení zprávy z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra v co nejkratším termínu, pokud jste tak již neučinili. Zprávu z odborného vyšetření je třeba doložit nejpozději při nástupu ke studiu v září 2014/2015.

Odborné pracoviště můžete navštívit v okolí vašeho bydliště nebo Pedagogicko-psychologickou poradnu v Nymburce, která sídlí na adrese Masarykova ul. 895, tel. 325 512 667.

Děkujeme za spolupráci.

Lucie Adamcová
Studijní oddělení školy
SOŠ a SOU Nymburk
Tel.:325 514 870, 734 575 892
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj