Exkurze v kolínských elektrárnách

Ve středu 17. prosince měli maturanti ze tříd 4PA a 4MA možnost navštívit vodní a tepelnou elektrárnu, kterou provozuje společnost Dalkia Kolín, a.s.

Nejprve jsme si prohlédli nedávno modernizovanou elektrárnu vodní. Elektřinu zde vyrábí celkem 7 Kaplanových turbín pracujících ve zcela automatizovaném režimu. Poté jsme se přemístili do nedaleké tepelné elektrárny, kde pracují dvě parní turbíny. Tato elektrárna dnes slouží především jako teplárna, která zásobuje teplem nejenom kolínské sídliště, ale i další objekty v Kolíně. Exkurze se studentům velmi líbila.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj