Informace k zájezdu do Itálie (5.6. - 14.6.2015)

Blíží se termín úhrady druhé splátky na zájezd do Itálie. Částku 2.000,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 15. 3.2015 na účet školy 3578094/0300 (VS=rodné číslo žáka) nebo hotově na sekretariátu školy.

Celková částka 4.000,- Kč zahrnuje dopravu tam a zpět, ubytování, plnou penzi, vstupy na sportoviště, do bazénu a posilovny. Částka ale nezahrnuje cestovní pojištění.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj