Kovy a elektronová mikroskopie

Dne 12. února měli studenti elektrotechniky opět možnost navštívit Technickou univerzitu v Liberci.

Jako první bod našeho poznání bylo téma „Tepelné zpracování a zkoušení kovů“, se kterým nás nejprve teoreticky seznámil Ing. Adam Hotař Ph.D. Potom přišla na řadu praxe pod odborným vedením Ing. Zuzany Andrášové Ph.D. V laboratoři jsme měli možnost zkusit si vyrobit zkušební vzorky. Nejlepší výrobky z těchto vzorků jsme dále zkoumali pomocí laboratorních měřících přístrojů. Krom praktických poznatků nás odborníci seznámili s různými možnostmi zkoušení vlastností látek. Druhý bod bylo téma: „ Elektronová mikroskopie“ pod vedením Ing. Lukáše Volanského. Třetí bod byla návštěva oddělení, ve kterém se zabývají možnostmi výroby pomocí 3D tiskáren. Tato prohlídka byla nad rámec našeho programu a uskutečnila se jen díky ochotě pracovníků TUL.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj