Exkurze Josefovské údolí 20. - 24. 5. 2015

Technické muzeum v Brně koncem minulého týdne pořádalo mezinárodní hutnický workshop spojený nejen s tavbami železných hub. Této akce se zúčastnily mimo domácích i týmy z Maďarska, Francie, Slovenska a Slovinska.
Workshop navštívilo během třídenní exkurze i několik našich žáků ze třídy 2. CZ pod vedením UOV Bc. Jana Lokajíčka.

Žáci si vyzkoušeli stavbu slovanské hutnické volně stojící pece, její přípravu na tavbu i samotnou tavbu v peci a následné zpracování železné houby v prostorách huti. Samotná práce žáků byla pečlivě dokumentována a získané poznatky jsou přínosné k výzkumným pracím D. Tally, Ph.D. o středověké výrobě železa: Mineralogické a geochemické zhodnocení typu a složení rudy na průběh a kvalitu výsledku hutnění železa v replikách kusových pecí z 9. -11. stol. ze střední části Moravského krasu, vyvození parametrů „intuitivního“ řízení tavicího procesu.
Ve čtvrtek večer probíhaly v budově muzea mezinárodní přednášky o současných výzkumech v metalurgické oblasti nejen z naší vlasti.
Mimo jiné žáci navštívili muzeum hutnictví Stará huť Františka a shlédli např. pečení chleba v replice středověké pece, odlévání bronzových odlitků, vypalování vápna a zakuřované keramiky či termický rozklad dřeva na dřevěné uhlí v milíři německého typu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj