Mediální výchova

Při hodinách OBN, v druhém ročníku učebních oborů a ve třetím ročníku maturitních tříd, v rámci mediální výchovy se studenti seznamují i s novinářskou profesí.

Studentkám 3MA Dianě Petrovické, Markétě Šlemrové a Romaně Ležalové se jejich práce opravdu povedla. Doufáme, že nezůstane u jednoho pokusu a přejeme jim hodně úspěchu v další práci. Celé číslo je k nahlédnutí zde.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj