2. kola přijímacího řízení

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do pátku 20. 5. 2016.
Výsledky 2. kola budou vyvěšeny na stránkách školy a u hlavního vchodu školy v pátek dne 27. 5. 2016.

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 až 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a dále § 2 a 3 odst. 5 vyhlášky 671/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

2. kolo přijímacího řízení.


Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do pátku 20. 5. 2016.

Výsledky 2. kola budou vyvěšeny na stránkách školy a u hlavního vchodu školy v pátek dne 27. 5. 2016.

Stále máme několik volných míst v námi nabízených oborech vzdělání:

tříleté učební obory:
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

tříleté učební obory pro žáky se zdravotním znevýhodněním či postižením:
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA – Cukrářské práce
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY – Kuchařské práce
36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
(podmínkou přijetí je zpráva z pedagogicko-psychologické poradny)

nástavbové denní studium (dvouleté) a nástavbové dálkové studium (tříleté):
23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA
26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ


1-leté zkrácené studium pro absolventy středních škol:
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Podmínky 2. kola přijímacího řízení jsou stejné jako pro 1. kolo přijímacího řízení.
Ing. Hubálek Jiří
ředitel střední školy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Středočeský kraj